zaterdag 22 januari 2022

Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij

image

Sint-Willebrord – Heilige Familie is een secundaire school in Berchem met twee vestigingsplaatsen:

   
 • campus Heilige Familie in de Jan Moorkensstraat 95; daar bevinden zich de 1ste graad A, de doorstroom- en doorstroom-/arbeidsmarktgerichte studierichtingen vanaf het 3de jaar en OKAN;
 •  
 • campus Sint-Willebrord in de Ferdinand Coosemansstraat 15; de 1ste graad B en de arbeidsmarktgerichte studierichtingen vanaf het 3de jaar zijn daar gevestigd.

Ondanks de twee campussen met bijhorende studierichtingen in verschillende finaliteiten kenmerkt WilFam – afkorting voor Sint-Willebrord – Heilige Familie – zich door:

   
 • het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs: dat werd bevestigd door het doorlichtingsverlag van september 2019;
 •  
 • het respectvol gedrag ten opzichte van elkaar en onderling van alle actoren op school: leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel, directie en onderhoudspersoneel;
 •  
 • de (bijna) grenzeloze gastvrijheid: iedereen is welkom in WilFam.

Willen we onze school nog verder typeren, dan doen we dat aan de hand van deze kernwoorden (of kernwaarden):

   
 • we zijn een klein(schalig)e school, waar (zo goed als) iedereen iedereen kent; hierdoor heerst er een familiale sfeer en is de afstand tussen de leerlingen en het personeelsteam eerder klein;
 •  
 • mede dank zij de instroom van ex-OKAN-leerlingen schrijven we diversiteit hoog in het vaandel;
 •  
 • we zijn geen zorgschool, wel een school met een uitgebouwde zorgstructuur en zorgcultuur; de hoofdopdracht van een school blijft het overbrengen van en het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes; onze zorg situeert zich dan ook als zorg bij het leren, zorg bij het leven en zorg bij het kiezen;
 •  
 • vanuit het 4-lademodel zoeken we de balans tussen het inzetten op welbevinden en het stellen van grenzen;
 •  
 • ouderpartnerschap: we betrekken de ouders sterk bij wat er op school gebeurt, zowel de goede als de minder goede zaken;
 •  
 • we zijn een (katholieke) dialoogschool en zetten daarom sterk in op een open en respectvolle communicatie.


 

onder

 

Home