maandag 18 januari 2021

Kwaliteitsonderwijs in Berchem, respectvol en gastvrij

image

Onze school Sint-Willebrord - Heilige Familie is een school in Berchem (Antwerpen) met een ruim aanbod aan studierichtingen. Het is een school waar iedereen welkom is. We vinden het belangrijk dat de leerlingen onze school als gastvrij ervaren.

De school bestaat uit twee campussen. Onze beroepsafdelingen bevinden zich in Oud-Berchem namelijk in de F. Coosemansstraat: “Campus St-Willebrord ”. Ons algemeen secundair onderwijs, de technische afdelingen en de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers zijn gehuisvest in de “Campus Heilige Familie” in de Jan Moorkensstraat.

Het spreekt vanzelf dat onze leerlingen naar school komen om te leren. Kwaliteitsvol onderwijs verstrekken is daarom de eerste zorg van ons dynamisch team. Kennis verwerven en vaardigheden aanleren staan hierin centraal. Onze school biedt daarom een goede voorbereiding naar het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit betekent echter niet dat we leerlingen met problemen in de kou laten staan. Elk onderwijs die naam waardig moet kansen creëren voor alle leerlingen want niet alleen kennisoverdracht is belangrijk: leren samenwerken en elkaar respecteren evenzeer.

Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Wij pretenderen niet alle wijsheid in pacht te hebben. Onze school heeft een oudercomité waar de verzuchtingen, wensen en bedenkingen van de ouders aan bod komen. Maar ook voor elke ouder zijn wij een luisterend oor, bereikbaar voor een open dialoog.

Onze school is een katholieke school. De waarden die dit vertegenwoordigt beschouwen wij als universeel menselijke waarden die we invullen vanuit het christendom. Dit weerspiegelt zich onder meer in respectvol omgaan met elkaar en openstaan voor diversiteit.

onder

 

Home