zaterdag 25 maart 2023

Structuur


Campus Heilige Familie

Campus
Sint-Willebrord


ASO TSO BSO5de - 6de

JAAR
economie – moderne talen

economie – wiskunde

moderne talen – wetenschappen

wetenschappen – wiskunde

lessentabel 5 en 6 ASO
communicatie en media

handel

sociale en technische wetenschappen

lessentabel 5 TSO
lessentabel 6 TSO
7de specialisatiejaar: business support

lessentabel 7 BS
mode

office & retail

lessentabel 5 en 6 BSO

D D/A A

3de - 4de

JAAR
natuurwetenschappen
lessentabel

maatschappij- en welzijnswetenschappen
lessentabel
bedrijf en organisatie
lessentabel

taal en communicatie
lessentabel
organisatie en logistiek
lessentabel
1ste - 2de

JAAR
economie & organisatie

maatschappij & welzijn

moderne talen & wetenschappen

lessentabel 2A
economie & organisatie

maatschappij & welzijn

lessentabel 2B
1ste leerjaar A
lessentabel 1A
1ste leerjaar B
lessentabel 1B
1ste leerjaar B
lessentabel 1B

schakeltraject (SNO) op campus Heilige Familie

onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers op campus Heilige Familie

lagere school


onder

 

Home