zaterdag 22 januari 2022

Structuur


Campus Heilige Familie

Campus
Sint-Willebrord


ASO TSO BSO5de - 6de

JAAR
economie – moderne talen

economie – wiskunde

moderne talen – wetenschappen

wetenschappen – wiskunde

lessentabel 5 en 6 ASO
handel

communicatie en media

sociale en technische wetenschappen

lessentabel 5 TSO
lessentabel 6 TSO
7de specialisatiejaar: business support

lessentabel 7 BS
moderealisatie en verkoop

lessentabel 5 en 6 BSO

4de

JAAR
economie

wetenschappen

lessentabel 4 ASO
handel

sociale en technische wetenschappen

lessentabel 4 TSO
moderealisatie en
–presentatie

office

lessentabel 4 BSO

D D/A A

3de

JAAR
natuurwetenschappen
lessentabel

maatschappij- en welzijnswetenschappen
lessentabel
bedrijf en organisatie
lessentabel

taal en communicatie
lessentabel
organisatie en logistiek
lessentabel

moderealisatie en textielverzorging
lessentabel

1ste - 2de

JAAR
2de leerjaar A
lessentabel 2A
2de leerjaar B
lessentabel 2B
1ste leerjaar A
lessentabel 1A
1ste leerjaar B
lessentabel 1B

onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers op campus Heilige Familie

lagere school


onder

 

Home