zaterdag 25 mei 2024

Structuur


Campus Heilige Familie

Campus
Sint-Willebrord


D D/A A5de - 6de

JAARwetenschappen – wiskunde
lessentabel

welzijnswetenschappen
lessentabel


bedrijfsorganisatie
lessentabel

taal en communicatie
lessentabel

7de specialisatiejaar: business support
lessentabel

onthaal, organisatie en sales

lessentabel 5e jaar

3de - 4de

JAAR

natuurwetenschappen
lessentabel

maatschappij- en welzijnswetenschappen
lessentabel
bedrijf en organisatie
lessentabel

taal en communicatie
lessentabel


organisatie en logistiek
lessentabel


D - D/A A A1ste - 2de

JAAR
economie & organisatie

maatschappij & welzijn

moderne talen & wetenschappen

lessentabel 2A
economie & organisatie

maatschappij & welzijn

lessentabel 2B

economie & organisatie

maatschappij & welzijn

lessentabel 2B
1ste leerjaar A
lessentabel 1A
1ste leerjaar B
lessentabel 1B
1ste leerjaar B
lessentabel 1B

schakeltraject (SNO) op campus Heilige Familie
lessentabel

onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

lagere school


onder

 

Home