zaterdag 25 mei 2024

Onze partners


Logo Lagere school Heilige Familie

Onze school deelt zijn gebouwen in de Jan Moorkensstraat met de basisschool Heilige Familie. Het adres is Jan Moorkensstraat 95, 2600 Berchem. De directeur is de heer D. Billion.

 

Basisonderwijs De Schatkist

Onze school deelt zijn gebouwen in de Ferdinand Coosemansstraat met de basisschool De Schatkist. Het adres is Ferdinand Coosemansstraat 15, 2600 Berchem. De directrice is mevrouw A. Smans.

 

VCLB de wissel

De Wissel is een centrum voor leerlingenbegeleiding. Dit gebeurt op vier domeinen: preventieve gezondheidszorg, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en onderwijsloopbaan. Het adres is Campus Centrum, Coeveltstraat 10, 2100 Deurne.

 

CLBChat

Onze leerlingen kunnen ook online terecht bij het CLB via CLBCh@t. CLBCh@t werkt anoniem en is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 20 uur.

 

logo OLVA

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, samen met de volgende scholen: Pius X, Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk, Sint-Annacollege Middenschool en Bovenbouw, Sint-Norbertusinstituut en Instituut Maris Stella-Sint-Agnes. Het adres van de scholengemeenschap is Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen.

 

logo KOBA

De vzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (afgekort tot KOBA) is het schoolbestuur van onze school. Een zeventigtal basisscholen, een vijftigtal secundaire scholen, 3 centra voor deeltijds onderwijs, 3 centra voor volwassenenonderwijs en 1 internaat behoren tot KOBA. Tel. 03 543 97 10

 

logo Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen groepeert alle instellingen die katholiek onderwijs organiseren. Onze school volgt ook de leerplannen opgesteld door deze koepelorganisatie voor de verschillende studierichtingen en vakken.

 

Logo Antwerpen

De stad Antwerpen werkt sinds enkele jaren met onze school mee als aanbieder van stageplaatsen. Zo biedt de stad aan de zesdejaars Communicatie en Media een stage aan in verschillende districthuizen, culturele centra en OCMW-dienstencentra om zo de theorie in praktijk te kunnen omzetten.

 

Logo Meld Je Aan

Als Antwerpse school maken wij gebruik van het centrale aanmeldingssysteem Meld Je Aan, dat ondertussen ingang heeft gevonden bij alle scholen op Antwerps grondgebied.

 

Logo Onderwijsnetwerk Antwerpen

WilFam maakt deel uit van en doet beroep op de diensten van het Onderwijsnetwerk Antwerpen. Klas Op Stap en het Centraal Meldpunt zijn daarvan twee voorbeelden.

 

Logo Vlajo.org

Als ondernemende school werken we samen met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), een organisatie die als bruggenbouwer tussen onderwijs en bedrijfsleven verschillende ondernemende projecten mogelijk maakt in het onderwijs.

Dankzij Vlajo nemen onze leerlingen deel aan verschillende van deze projecten (talentenstage, Talent4change, Kid@bizz, Jieha, ondernemers voor de klas, minionderneming) om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen.

 

Logo COFEP

COFEP, het Belgisch netwerk van virtuele bedrijven, stelt onze leerlingen van 6 handel en 7 business support in staat om een virtueel bedrijf runnen.

Op deze manier worden ze ondergedompeld in realistische bedrijfsprocessen en kunnen ze handel drijven met virtuele bedrijven uit andere landen. Een ideale kans om hun administratieve, commerciële en communicatieve vaardigheden te oefenen, ook in andere talen. Een goede voorbereiding op het bedrijfsleven dus!

 

Logo Unizo

Ook UNIZO - Onderwijs&ondernemen is een belangrijke partner van onze school. Elk jaar nemen de leerlingen van 6 Handel in het kader van hun GIP (geïntegreerde proef) deel aan Plankgas, de ondernemingsplanwedstrijd georganiseerd door Unizo – Ondernemend Onderwijs.

 

Logo STOS Krijt

We proberen ons kwaliteitsonderwijs betaalbaar te houden. Hiervoor werk(t)en we samen met de organisatie Krijt.

 

Logo Vl Onderwijs

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft in verschillende steden, ook in Antwerpen, Lokale Overlegplatforms (LOP) opgericht. In het LOP vergaderen vertegen-woordigers van alle Antwerpse scholen en hun partners: CLB’s, ouders en leerlingen, lokale partners, organisaties van migranten en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk. Zij maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen.

 

Logo MOS

De campus Heilige Familie is een MOS-school; voortaan staat onze school op de Groene kaart als duurzame en straffe school. Meer info vind je op de site MOS Vlaanderen.

 

Logo A

De Campus Heilige Familie is een klimaatrobuuste school; we hebben een amfitheater en een moestuin en we gaan onze speelplaats nog verder ontharden en vergroenen. Hierbij krijgen we hulp en ondersteuning vanuit het Ecohuis Antwerpen.


onder

 

Home