vrijdag 10 april 2020

Onze partners

Logo Lagere school Heilige Familie

Onze school deelt zijn gebouwen in de Jan Moorkensstraat met de basisschool Heilige Familie. Het adres is Jan Moorkensstraat 95, 2600 Berchem. De directeur is de heer D. Billion.

 

Basisonderwijs De Schatkist

Onze school deelt zijn gebouwen in de Ferdinand Coosemansstraat met de basisschool De Schatkist. Het adres is Ferdinand Coosemansstraat 15, 2600 Berchem. De directrice is mevrouw A. Smans.

 

VCLB de wissel

De Wissel is een centrum voor leerlingenbegeleiding. Dit gebeurt op vier domeinen: preventieve gezondheidszorg, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en onderwijsloopbaan. Het adres is Campus Centrum, Coeveltstraat 10, 2100 Deurne.

 

CLBChat

Onze leerlingen kunnen ook online terecht bij het CLB via CLBCh@t. CLBCh@t werkt anoniem en is open op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 17 uur tot 20 uur en op woensdag van 14 uur tot 20 uur.

 

logo OLVA

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen, samen met de volgende scholen: Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs, Secundaire Handelsschool Sint-Lodewijk, Sint-Annacollege Middenschool en Bovenbouw, Sint-Norbertusinstituut en Instituut Maris Stella-Sint-Agnes. Het adres van de scholengemeenschap is Lange Nieuwstraat 94, 2000 Antwerpen.

 

logo KOBA

De vzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (afgekort tot KOBA) is het schoolbestuur van onze school. Een zeventigtal basisscholen, een vijftigtal secundaire scholen, 3 centra voor deeltijds onderwijs, 3 centra voor volwassenenonderwijs en 1 internaat behoren tot KOBA. Dit zijn de adresgegevens: Noorderlaan 108, 2030 Antwerpen, tel. 03 543 97 10

 

logo Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen groepeert alle instellingen die katholiek onderwijs organiseren. Onze school volgt ook de leerplannen opgesteld door deze koepelorganisatie voor de verschillende studierichtingen en vakken.

 

Logo Antwerpen

De stad Antwerpen werkt sinds enkele jaren met onze school mee als aanbieder van stageplaatsen. Zo biedt de stad aan de zesde jaars Onthaal en Public Relations een stage aan in verschillende districthuizen, culturele centra en OCMW-dienstencentra om zo de theorie in praktijk te kunnen omzetten.

 

logo groene school

Scholen die bijzondere aandacht hebben voor het milieu kunnen van de organisatie Milieuzorg op school"- een initiatief van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid - een erkenning krijgen. Onze school kreeg logo 1 en logo 2 van "groene school" van deze organisatie.

 

Logo leeronderneming

De Leeronderneming is een onderneming op school, opgericht en beheerd door de leerlingen, begeleid door de leerkrachten en pedagogisch en organisatorisch ondersteund door de UNIZO Stichting Onderwijs & Ondernemen. De leerlingen van de richting Handel kunnen hun kennis en competenties toetsen aan de economische realiteit.

 

AFS

AFS is de oudste en grootste uitwisselingsorganisatie van Vlaanderen. Sinds 1947 brengt AFS mensen uit een 50-tal landen samen. Ontelbare malen hebben leerlingen van de school via deze organisatie hun blik op de wereld kunnen verruimen.

 

Ondersteuning voor Micro-Ondernemers in Opleiding

Elk jaar richt OMOO (Ondersteuning voor Micro-Ondernemers in Opleiding) een ondernemingsplanwedstrijd in. Deelnemen aan deze wedstrijd maakt deel uit van de geïntegreerde proef van 6 handel. OMOO wil het ondernemerschap bij jongeren stimuleren en informatie verstrekken aan potentiële starters.

 

Logo Buurtwerk Posthof vzw

De school engageert zich in het project Buurtijd van het Buurtcentrum Posthof vzw. Buurtijd is een ruilsysteem waar mensen en organisaties uit Berchem beroep op elkaar kunnen doen.

onder

 

Home