woensdag 19 juni 2024

Wetenschappen - Wiskunde

De richting Wetenschappen - Wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming aangevuld met de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

De leerlingen leren abstracte wiskundige concepten te gebruiken, verdiepen hun wiskundige vaardigheden en scherpen hun wetenschappelijke instincten aan. Naast een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen is er nog het vak informaticawetenschappen en wordt er aandacht besteed aan onderzoeksopdrachten.

Complementaire uren

De complementaire uren vullen we in met:

  • versterking Nederlands ter voorbereiding op het hoger onderwijs;
  • ondersteuning wiskunde: enerzijds gerichte en gedifferentieerde bijles, anderzijds het aanleren van methodieken, procedures en denkprocessen die in verschillende vakken kunnen gebruikt worden;
  • projecten: 2 uren waar er projectmatig en breed vormend gewerkt wordt aan de doelen uit het graadoverstijgend gemeen-schappelijk funderend leerplan en het leerplan financieeleconomische vorming.

En wat na je studies?

Na het afronden van de 3de graad kan je heel wat studies in het hoger onderwijs aanvatten binnen het domein van de Natuurwetenschappen, bijvoorbeeld: Architectuur, Toegepaste Wetenschappen, Industriƫle Wetenschappen, Biomedische en Farmaceutische Wetenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, enzovoort

lessentabel Wetenschappen - Wiskunde (III)


onder

 

Home