zaterdag 25 mei 2024

Welzijnswetenschappen

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie.

Leerlingen filosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens zijn gedrag. Daartoe reflecteren ze over wetenschap-pelijke theorieën. Ze verwerven inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens. Dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Complementaire uren

De complementaire uren vullen we in met:

  • versterking Nederlands ter voorbereiding op het hoger onderwijs;
  • ondersteuning wiskunde: enerzijds gerichte en gedifferentieerde bijles, anderzijds het aanleren van methodieken, procedures en denkprocessen die in verschillende vakken kunnen gebruikt worden;
  • projecten: 2 uren waar er projectmatig en breed vormend gewerkt wordt aan de doelen uit het graadoverstijgend gemeen-schappelijk funderend leerplan en het leerplan financieeleconomische vorming.

En wat na je studies?

Na het afronden van de 3de graad kan je heel wat studies in het hoger onderwijs aanvatten:

  • binnen het domein van de Geestesweten-schappen, bijvoorbeeld: Archeologie, Kunstgeschiedenis, …;
  • binnen het domein van de Natuurwetenschappen, bijvoorbeeld: Sociale Gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg, …;
  • binnen het domein van de Sociale Wetenschappen, bijvoorbeeld: Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Sociaal-Agogisch Werk, Politieke en Sociale Wetenschappen, Criminologische Wetenschappen, enz.

lessentabel Welzijnswetenschappen (III)


onder

 

Home