donderdag 7 december 2023

TSO overzicht

TSO

In het technisch onderwijs blijven de algemene vakken een belangrijk studiepakket vormen, zodat doorstroming naar hogere studies mogelijk blijft.

In de tweede graad zijn er twee opties.

Handel

Deze afdeling maakt jongeren vertrouwd met de administratie van het bedrijfsleven. Het algemeen boekhouden wordt praktisch ingeoefend op de computer. Zij leren documenten zoals facturen en betalingen opstellen en gebruiken. De informatica ondersteunt ook hier het berekenen en het verwerken van teksten. Nauwkeurige omgang met taal en getallen is zo belangrijk dat een praktische aanleg voor beide nodig is. De vreemde talen worden intens aangeleerd, zowel geschreven als gesproken.

Na de opleiding in deze tweede graad zal blijken of de leerling zich eerder boekhoudkundig, commercieel, dan wel op taalgebied zal ontplooien.

Meer informatie

Sociale en technische wetenschappen

Deze afdeling mag beschouwd worden als een verzoening van de technisch-wetenschappelijke studierichtingen met de sociale sector waar eerder het maatschappelijke en persoonsgerichte centraal staat.

De wetenschappelijke benadering van de mens en zijn omgeving resulteert in diepere inzichten in maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan voedselbehandeling, hygiëne, waarneming en communicatie in functie van de levensloop en het welzijn van de mens.

Tijdens de integrale opdrachten werken de leerlingen zelfstandig aan vier basiscompetenties waarin zij naast bovenstaande thema’s ook hun eigen studieloopbaan onderzoeken en uitwerken.

Meer informatie

In de derde graad komt Communicatie en media erbij.

Lessentabel 5 TSO en Lessentabel 6 TSO

onder

 

Home