zaterdag 25 mei 2024

Taal en communicatie (III)

Taal en Communicatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Deze studierichting heeft aandacht voor communicatieprincipes, -modellen, -processen en –theorieën. Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van de realisatie en de coördinatie van communicatieprojecten en –acties, rekening houdend met communicatiebeleid van een organisatie.

Complementaire uren

De complementaire uren vullen we in met:

  • versterking Nederlands ter voorbereiding op het hoger onderwijs;
  • ondersteuning wiskunde: enerzijds gerichte en gedifferentieerde bijles, anderzijds het aanleren van methodieken, procedures en denkprocessen die in verschillende vakken kunnen gebruikt worden;
  • projecten: 2 uren waar er projectmatig en breed vormend gewerkt wordt aan de doelen uit het graadoverstijgend gemeen-schappelijk funderend leerplan en het leerplan financieeleconomische vorming.

En wat na je studies?

Na het afronden van de 3de graad kan je heel wat studies in het hoger onderwijs aanvatten:

  • richtingen binnen het domein van de Sociale en de Communicatiewetenschap-pen;
  • binnen het domein van de Journalistiek, het Communicatie- en Office Manage-ment, de Media en Entertainment Business.

lessentabel Taal en Communicatie (III)


onder

 

Home