dinsdag 6 juni 2023

STW

Plaats van de studierichting in het geheel van studierichtingen

Sociale en Technische Wetenschappen (STW) is een TSO-richting van de 2de en 3de graad. In de eerste graad bereidt de richting Sociale en Technische Vorming (STV) voor op een eventuele doorstroming naar Sociale en Technische Wetenschappen. Ook leerlingen uit ASO- en andere TSO-richtingen kunnen vanaf het 3de jaar instromen in de richting STW.

Profiel van de leerling

Je beantwoordt aan volgend profiel:

 • je wil je sociale vaardigheden ontwikkelen,
 • je interesseert je in relationele en sociale leerprocessen en je kan je inleven in de gevoelswereld van anderen,
 • je hebt interesse voor de concrete benadering van natuurwetenschappen, specifiek op het brede domein van de voeding,
 • je bent creatief en je werkt graag met je handen.

Perpectieven

STW is een richting die voorbereidt op verder studeren. Om de studies in het vervolgonderwijs met meer kans op slagen te kunnen afronden, wordt er extra aandacht besteed aan de basisvorming. Na het zesde jaar middelbaar kan je een beroepsgericht specialisatiejaar aanvangen om zo je kansen op tewerkstelling te verhogen. Je kan ook verder studeren aan de hogeschool voor een bacheloropleiding binnen de volgende domeinen:

 • gezondheidszorg,
 • onderwijs,
 • sociaal agogisch werk
 • technische sector zoals biotechnologie, facilitaire dienstverlening, milieuzorg, voedings- en dieetkunde, voedselbehandeling …

Profiel van de studierichting

Deze richting heeft twee polen. Enerzijds kies je voor een mensgerichte opleiding, waar maatschappelijke en sociale vorming centraal staan met de nadruk op thema’s uit de gezondheids- en welzijnzorg. Anderzijds is het ook een productgerichte opleiding met labo-oefeningen, toegepaste wetenschappen, experimenteel wetenschappelijke oefeningen en technische realisaties. De focus ligt hier op voeding.

Overzicht en inhoud van de vakken

 • Natuurwetenschappen en voeding:
  • vertrouwd geraken met de wetenschappelijke methode,
  • uitvoeren van laboratoriumoefeningen,
  • verbanden leggen tussen de leerinhouden natuurwetenschappen en de eigen leefwereld,
  • bestuderen van de voeding, met het oog op het optimaliseren van de gezondheid.
 • Sociale wetenschappen:
  • verkennen van je eigen mogelijkheden en illustreren van de diversiteit tussen mensen,
  • observeren van menselijke contacten en leren omgaan met elkaar,
  • observeren van het menselijk welzijn doorheen zijn ontwikkelingsfasen,
  • organiseren van de sociale en materiële omgeving in relatie met de menselijke behoeften.
  • nadenken over de opvoeding thuis en op school, in relatie tot de samenleving.
 • Integrale opdrachten:

  Je leert de kennis uit de verschillende vakken projectmatig en geïntegreerd toe te passen en je ontwikkelt specifieke vaardigheden en attitudes. Volgende competenties staan hierbij centraal:

  • sociale wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken,
  • binnen een welomschreven opdracht een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren en/of een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden,
  • binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep,
  • betekenis geven aan de eigen studieloopbaan.
onder

 

Home