zaterdag 25 mei 2024

Natuurwetenschappen

Ben jij gebeten door virussen en bacteriën? Wil jij echt alles weten over het menselijke lichaam? Ben je benieuwd uit welke stoffen het universum bestaat? Heb je interesse in de opbouw van de levende organismen? Dan is natuurwetenschappen echt iets voor jou! In deze studierichting maken we je helemaal warm voor biologie, chemie, fysica en zo veel meer.

Toelichting vakken 2de graad

Deze studierichting legt de nadruk op de wetenschapsvakken: biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Biologie richt zich op alle levende organismen, levensprocessen en levens-verschijnselen. Dieren, planten en de mens worden bestudeerd, maar ook kleinere levensvormen zoals micro-organismen.

In het vak chemie leer je het mysterie van de opbouw van materie (jij, je huisdier, de planten, je gsm, de aarde…) doorgronden. Je leert hoe stoffen kunnen gebruikt worden om andere stoffen of materialen te maken. En het allerbelangrijkste: hoe je ontploffingen kan vermijden!

Fysica is de wetenschap die zich bezighoudt met materie en straling: krachten, beweging, (zichtbaar) licht, energie, elektriciteit, magnetisme, kernfysica, trillingen, golven…

Wiskunde is één van de fundamentele vakken in het onderwijs. Statistiek, wiskundige formules en verbanden, ruimtelijk inzicht e.d. helpen de weten-schappen hun doelstellingen te bereiken. Wiskunde is echter meer dan dat: het is een middel om het logische en analytische denken te bevorderen.

En wat na je studies?

In de 3de graad kan je doorstromen naar één van de volgende richtingen:

  • Biotechnologische en Chemische Wetenschappen;
  • Moderne Talen – Wetenschappen;
  • Wetenschappen – Wiskunde.

Nadien kan je heel wat studies in het hoger onderwijs aanvatten binnen het domein van de Natuurwetenschappen, bijvoorbeeld: Architectuur, Toegepaste Wetenschappen, Industriële Wetenschappen, Biomedische en Farmaceutische Wetenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, enzovoort.

lessentabel Natuurwetenschappen (II)

onder

 

Home