zaterdag 25 mei 2024

Maatschappij- en Welzijnswetenschappen

Heb jij interesse voor mensen en hoe ze binnen een samenleving met elkaar omgaan en functioneren? Wil je meer weten over thema’s zoals welzijn, gezondheid en de werking van het menselijk lichaam? Ben je geboeid door de mens en zijn gedrag? Denk je na over waarom je doet wat je doet of waarom we eigenlijk bestaan?

In deze studierichting staan de mens en de samenleving centraal.

Toelichting vakken 2de graad

Deze studierichting combineert de verschillende theorieën van psychologie, sociologie en filosofie om zo een goed beeld te krijgen van onze maatschappij, van gezondheid en welzijn. Naast deze richtingspecifieke vakken krijg je in deze studierichting een flinke portie natuurwetenschappen en wiskunde.

Psychologie kijkt naar het gedrag van mensen. Wat drijft een mens? Je wil begrijpen hoe wij denken, leren, voelen, werken, … Je leert over de ontwikkeling van de mens, over de vorming van de persoonlijkheid en over de interactie met anderen.

Sociologie is de wetenschap die kijkt naar de samenleving en de relatie tussen mensen in deze samenleving. Je bestudeert de oorzaken en gevolgen van sociale verschijnselen en je kijkt met een wetenschappelijke bril naar culturen, sociale structuren, rollenconflicten en de kenmerken van een hedendaagse samenleving.

Filosofie dateert uit de periode van de oude Grieken. Zij begonnen al met nadenken over wie we zijn en het abstracte verschil tussen goed en kwaad. Vragen zoals ‘Wat of wie is de mens?’ en ‘Wat moeten we doen?’ schrikken jou niet af! Filosoferen stimuleert je sociale ontwikkeling en je burgerzin, je leert heldere vragen stellen, gedachten formuleren en luisteren naar elkaar.

En wat na je studies?

In de 3de graad kan je doorstromen naar één van de volgende studierichtingen:

  • Humane Wetenschappen;
  • Welzijnswetenschappen.

Nadien kan je volgende studies in het hoger onderwijs aanvatten:

  • binnen het domein van de Geesteswetenschappen, bijvoorbeeld: Archeologie, Kunstgeschiedenis, …;
  • binnen het domein van de Natuurwetenschappen, bijvoorbeeld: Sociale Gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg, …;
  • binnen het domein van de Sociale Wetenschappen, bijvoorbeeld: Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, Sociaal-agogisch Werk, Politieke en Sociale Wetenschappen, Criminologische Wetenschappen, enzovoort.

lessentabel Maatschappij- en Welzijnswetenschappen (II)

onder

 

Home