dinsdag 6 juni 2023

Handel

Profiel van de studierichting

Handel is een TSO-richting vanaf de 2de graad. Instappen in de derde graad vanuit andere studierichtingen dan deze van het handelsonderwijs is mogelijk wanneer je bereid bent je achterstanden weg te werken met eventueel individuele begeleiding.

Profiel van de leerling

Je komt uit verscheidene ASO- of TSO-studierichtingen en je stroomt in het 3de , 4de of 5de jaar in. Je beantwoordt aan volgend profiel :

 • je hebt interesse voor boekhouden,
 • je werkt graag met computer,
 • het bedrijfsleven en economie in het algemeen spreken je aan,
 • je bent communicatief ingesteldheid,
 • je hebt aanleg voor en interesse in verschillende talen.

Perpectieven

De studierichting houdt de kansen op directe tewerkstelling én doorstroming naar hoger onderwijs open.

Vanuit deze opleiding kun je onmiddellijk beginnen werken in de administratie of je vestigen als zelfstandige met het behaalde attest bedrijfsbeheer. Als zevende specialisatiejaar sluit verkoop en distributie of immobiliën perfect aan op het zesde jaar handel.

In Hoger onderwijs kan je verder studeren voor een bachelordiploma in volgende richtingen : ICT-management, multimedia, systemen en netwerken, secretariaat-talen, medisch secretariaat, marketing, accountancy, financiën- en verzekeringswezen, expeditie, ...

Sterk gemotiveerde leerlingen maken ook een kans om te slagen als master in de handelswetenschappen of economische wetenschappen of in de toegepaste economische wetenschappen (handelsingenieur).

Plaats van de studierichting in het geheel van studierichtingen

De richting Handel is een commerciële studierichting, die je voorbereidt om verder door te stromen naar een commerciële bachelor. Als je je aangesproken voelt tot de praktische uitvoering van de administratie van een onderneming, kan je in deze richting een optimale studieloopbaan opbouwen.

Deze richting bestaat dan ook uit drie fundamentele en stevig onderbouwde componenten: een stevige algemene vorming, vreemde talen en een bedrijfsgerichte vorming. Hier komen zowel het commerciële, het administratieve als het bedrijfseconomische aspect aan bod.

Dit alles wordt in het zesde jaar met een “geïntegreerde proef” afgesloten. In het kader van de lessen bedrijfseconomie kan hier grondig aan gewerkt worden. De keuze is groot: een stage in het bedrijfsleven, een oefenfirma, een minionderneming,… Dit alles ter voorbereiding op het verder bedrijfsleven.

Overzicht en inhoud van de vakken

 • Bedrijfseconomie

  In bedrijfseconomie zijn een aantal vroegere vakken samengebracht: bedrijfshuishoudkunde, recht, economie, handelscorrespondentie Nederlands en toegepaste informatica uit het specifiek gedeelte.

  Bedrijfseconomie omvat drie grote delen. Enerzijds is er de onderneming en haar omgeving. Hier maak je kennis met zuivere economische aspecten zoals de economische conjunctuur, prijszetting, prijsindexatie,… en met de verschillende bedrijfseconomische aspecten zoals marketing, marktonderzoek, relatie van de ondernemer met de verschillende publieksgroepen, doelstellingen van de onderneming,.. Ook aspecten uit het recht zoals de wet op de handelspraktijken, verplichtingen als zelfstandige, sociaal recht,… komen hier aan bod.

  Een tweede pijler in de bedrijfseconomie belicht het werken in een onderneming. Commerciële en administratieve verrichtingen zijn het onderwerp van de lessen : aankoop, verkoop, voorraad, BTW.

  Tot slot bestudeer je het beleid van de onderneming. Je maakt hier kennis met sociale zekerheid en verzekeringen, de fiscaliteit, de analyse van de jaarrekening, het commercieel beleid, relaties met het buitenland, investeren en financieren, het personeelsbeleid en het duurzaam ondernemen.

 • Informatica

  Informatica zit vervat in alle delen van bedrijfseconomie. De aandacht wordt sterk gelegd op kennis, attitudes en vaardigheden. Je werkt vaak zelfstandig, onder begeleiding van de leerkracht, verschillende opdrachten uit op de computer via de verschillende softwareprogramma’s (Word, Excel, Access, een boekhoudkundig pakket, PowerPoint). Je leert opzoeken op het internet en ook een website maken.

 • Projecten

  Sinds enkele jaren wordt er binnen de tweede graad het peterschapsproject uitgewerkt. Dit project biedt de ruimte om de leerlingen kennis te laten maken met het bedrijfsleven. Zo kunnen ze de leerinhouden toetsen aan de werkelijkheid. Dit project versterkt tevens de band tussen het handelsonderwijs en het bedrijfsleven.

  Je gaat op zoek naar een bedrijf, dat je zelfstandig bezoekt. Je past de leerinhouden van het vak Bedrijfseconomietoe op je peterbedrijf. Dit gebeurt allemaal in nauwe samenwerking met de vakken Informatica en Nederlands.

  Je krijgt samen met het peterbedrijf een centrale rol. We streven naar sociale vaardigheden, attitudevorming, integratie van ICT en efficiënt gebruik van schriftelijke en mondelinge communicatievormen. Het bedrijf engageert zich om jou concrete informatie te verschaffen en je te laten proeven van de realiteit.

  In de tweede graad werk je nog een tweede project uit. Dit project kies je als leerling zelf. Dit kan gaan van het organiseren van een optreden van een ‘bekende Vlaming’ tot het verkopen van wafels voor een goed doel. Je leert dat ondernemen (berekende) risico’s nemen is en je past de geziene leerstof toe in de praktijk.

onder

 

Home