zaterdag 25 mei 2024

Geschiedenis

Historisch overzicht St.-Willebrord – H. Familie te Berchem

Bijna ouder dan België

1848: Oprichting St.-Joanna door de Zusters Annonciaden op de “Fierkensdijk” nabij de St.–Willibrorduskerk.

1864: Verhuis St.-Joanna naar de Bakkerstraat thans F. Coosemansstraat 15-17.

Een ver verleden

1903: Oprichting St.-Stanislas door het Aartsbisdom Mechelen in de Stuyvenbergstraat, thans F. de Merodestraat 34.

1905: Oprichting Heilige Familie door de Zusters van de Heilige Familie van Helmet in de St.-Hubertusstraat 12

1905: Oprichting Heilig Hart door de Zusters van Het Heilig Hart (van Jette) in de Lamorinièrestraat te 2018 Antwerpen.

1925: Verhuis H. Familie naar de J. Moorkensstraat 95. Aankoop door St.-Stanislas van de St.-Hubertusstraat 12.

1949: Oprichting St.-Teresia door de zusters Apostelinnen op de Diksmuidelaan 227.

Een tijd van fusies

1983: Fusie H. Hartinstituut & H. Hartlyceum -> H. Hartschool in de Lamorinièrestraat te 2018 Antwerpen

1984: Fusie St.-Joanna & St.-Teresia -> Vrij Technisch Onderwijs Meisjes (VTOM) met vestigingen F. Coosemansstraat & Diksmuidelaan

1990: Fusie H. Hartschool & St.-Stanislas & VTOM -> St.-Willebrordcollege (inrichtende macht: O.C.B.A. vzw, Opvoeding & Cultuur Bisdom Antwerpen) met vestigingen F. Coosemansstraat 15-17, Diksmuidelaan 227, F. de Merodestraat 34 en Lamorinièrestraat

1993: Sluiting vestiging Lamorinièrestraat (H. Hart)

1994: Sluiting vestiging Diksmuidelaan (St.-Teresia)

2000: Oprichting 1A door St.-Willebrordcollege in J. Moorkensstraat 95

2001: Fusie St.-Willebrordcollege & H. Familie -> St.-Willebrord – H. Familie (inrichtende macht: KOR Berchem vzw, Katholiek Onderwijs Regio Berchem) met vestigingen Fr. de Merodestraat 34, F. Coosemansstraat 15-17 en J. Moorkensstraat 95

Waar staan we nu?

2003: Huidige vorm van de school met twee vestigingsplaatsen

2016: vanaf 1 september nieuw schoolbestuur: KOBA Metropool vzw

2019: vanaf 1 september: modernisering secundair onderwijs

onder

 

Home