zondag 9 december 2018

1ste graad B stroom

Het eerste leerjaar B

Niet alle leerlingen kunnen even gemakkelijk studeren. Je komt naar het eerste leerjaar B als je een leerachterstand hebt opgelopen in het basisonderwijs of je het getuigschrift van het basisonderwijs niet hebt behaald. Als je samen zit met leerlingen met dezelfde mogelijkheden, krijg je meer zelfvertrouwen, meer geloof in je eigen kunnen. Op deze manier krijg je de kans bij te benen voor je aan het eigenlijke secundair onderwijs begint.

Je krijgt dus toegang tot het eerste leerjaar B als je het zesde leerjaar gedaan hebt en geen getuigschrift hebt behaald. Als je wel een getuigschrift hebt behaald moet het CLB je advies gegeven hebben om naar 1B te gaan. Als je twaalf jaar oud bent (na het vierde of vijfde leerjaar kan je ook naar 1B.

Voor een aantal leerstofonderdelen starten we in 1 B op het niveau van het vierde/vijfde leerjaar. Je komt terecht in een klasgroep van een twaalftal leerlingen. Dat geeft de leerkrachten de mogelijkheid om je persoonlijk te begeleiden. In 1B maken de jongens en de meisjes kennis met basisvaardigheden die in verschillende beroepen nodig zijn: hout, metaal, voeding, koeken, elektriciteit, computer,... .

Welke zijn de mogelijkheden na het eerste leerjaar B?

  • Leerlingen die op het einde van het schooljaar hun achterstand opgehaald hebben, kunnen na deze brugklas naar het gewone eerste leerjaar A.
  • Leerlingen waarvoor het eerste leerjaar A te moeilijk zal zijn, kunnen na het eerste leerjaar B rechtstreeks naar het beroepsvoorbereidend leerjaar.

Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

Hier vinden we de leerlingen die een praktische opleiding wensen. De leerstof van de basisvakken wordt beperkt gehouden zodat er meer tijd overblijft voor een echte beroepsopleiding.

Onze school biedt in het beroepsvoorbereidend leerjaar twee beroepenvelden aan.

Het beroepenveld Kantoor en Verkoop: hier maak je kennis met computervaardigheden, administratie en verkoop. Het beroepenveld Mode: hier maak je kennis met alle aspecten in verband met moderealisatie.

Je kiest voor een richting uit het beroepsonderwijs

De definitieve keuze voor een bepaalde BSO-studierichting gebeurt pas bij het begin van de tweede graad. Je kunt in het derde jaar nog een studierichting kiezen die niet aansluit bij je beroepenveld van het tweede jaar.

  • Op het einde van de tweede en de derde graad krijg je telkens een getuigschrift.
  • In het zesde jaar wordt je beroepskennis ook getoetst in een geïntegreerde proef. Je zesde jaar kan dus de afsluiting van je studies vormen.
  • Je kan ook verder studeren in een zevende jaar. In dit specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

Kledijvoorschriften B-stroom

Deze vindt u terug op onze pagina met praktische informatie


Lessentabel 1 B
Lessentabel 2 B

onder

 

Home