maandag 24 juni 2024

1ste graad B-stroom

Het kan zijn dat je het in de basisschool wat moeilijk hebt met bepaalde vakken. Als je hierdoor geen getuigschrift hebt gehaald en je wordt 12 jaar voor 31 december, kan je bij ons instappen in de 1ste graad B-stroom.

Een pakket op maat in 1 B

Een degelijke algemene vorming vinden wij als school heel belangrijk. Op basis van jouw rapport uit de basisschool bekijken we of je per week 1 uur extra Nederlands krijgt of 1 uur extra wiskunde. Afhankelijk van je vorderingen kan dat in de loop van het jaar veranderen.

Een ontdekkingstocht naar talenten

Gedurende 2 uren per week kan je kiezen uit verschillende activiteiten waarin je je wilt verdiepen. Per trimester kies je 1 activiteit en kan je ontdekken of je dit boeiend vindt. Elke leerling wordt met de gepaste prikkels ondersteund of uitgedaagd.

Leren en leven

De hele lesweek hebben we aandacht voor leren leren, leren kiezen en leren leven, maar tijdens een extra-uur zetten we daar extra op in. Je leert hoe je notities neemt, hoe je de leerstof het best verwerkt, wat je moet doen als je iets niet begrijpt, hoe je een planning maakt, … We werken stap voor stap aan je studiekeuze na de eerste graad. Je leert je eigen voorkeuren en interesses, je eigen mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen. Het extra-uur, dat is ook leren tijd maken voor jezelf, voor elkaar, voor de groep. We bouwen aan een mooie klassfeer.

Engels, ook al in 1B

We kiezen ervoor om vanaf het eerste jaar een uur Engels op te nemen. We leven in een wereld waarbij we in contact komen met diverse nationaliteiten. Communicatie is daarbij heel belangrijk. Daarom maak je al vroeg kennis met Engels.

Voorbereiden in 2 B

Als je geslaagd bent in het 1ste leerjaar A of B of voor 31 december 14 jaar wordt, kun je in het 2de leerjaar B instappen. In 2 B werken we met kleine groepen zodat je goed opgevangen kunt worden.

Naast de basisvorming helpen we je verder uitzoeken waar je interesses liggen. Je gaat je verder verdiepen in enkele specifieke vakken die je interesseren. Wij bieden je 2 basisopties aan: Economie & organisatie en Maatschappij & welzijn.

Wat zijn basisopties in 2 B?

Met de basisopties willen we je het mogelijk maken een bewuste en doordachte keuze te maken in je verdere schoolcarrière. Je kan hierdoor in de loop van het jaar ontdekken in welke richting je verder wilt evolueren.

Welke basisopties bieden we aan in 2 B?

Economie en organisatie

Hou je van concrete toepassingen? Ben je geboeid door alles wat met ICT te maken heeft? Ben je com-mercieel aangelegd en help je graag mensen op weg? Ben je sterk op communicatief vlak en ook met cijfers? Dan is Economie en organisatie de richting voor jou.

Je ontwikkelt heel wat digitale, sociale en communicatieve vaardigheden. Je leert hoe je ICT concreet kan toepassen.

Je ontdekt hoe een onderneming werkt in een wereld die steeds sneller ontwikkelt en digitaliseert. Vooral de sectoren logistiek en verkoop komen aan bod.

In deze basisoptie leer je hoe je als consument keuzes kan maken in de maatschappij waarbij duurzaamheid, ecologie en solidariteit een rol spelen.

Met deze basisoptie ben je goed voorbereid op de studierichting Organisatie en Logistiek in de tweede graad.

Maatschappij en welzijn

Ben je sociaal voelend? Wil je een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen en gezondheidsvaardigheden toepassen in praktische opdrachten? Wil je je sociale en communicatieve vaardigheden toepassen en oefenen? Wil je de maatschappij waarin je leeft beter begrijpen? Dan is Maatschappij en welzijn de ideale keuze voor jou.

Hier vertrekken we van verschillende interessegebieden:

  • lichaam: zorg voor het uiterlijke en innerlijke van de mens (gezondheid, hygiëne, haar en huid, …);
  • lifestyle: zorg voor woon- en leefomgeving (interieur en sfeerschepping, gastvrijheid en gastronomie);
  • mode, trends (kapsels, schoonheid, kledij);
  • voeding: gerechten, hygiëne, samen eten en etiquette,…

Maatschappij en welzijn is de beste voorbereiding op sociale richtingen in de tweede graad zoals Zorg en welzijn, Moderealisatie en textielverzorging en Haar- en schoonheidsverzorging.

Je kiest voor een richting uit het beroepsonderwijs

De definitieve keuze voor een bepaalde studierichting gebeurt pas bij het begin van de tweede graad. Je kunt in het derde jaar nog een studierichting kiezen die niet aansluit bij de basisopties die je hebt gevolgd in het tweede jaar.


Lessentabel 1 B op campus Sint-Willebrord
Lessentabel 1 B op campus Heilige Familie
Lessentabel 2 B

Infobrochure campus Sint-Willebrord

onder

 

Home