zondag 14 april 2024

Doorstroomfinaliteit 3de graad

Met de modernisering van het secundair onderwijs, die in het schooljaar 2023-2024 start in het 5de jaar, gebruiken we de benamingen ASO / BSO / KSO / TSO niet meer. Men heeft die onderwijsvormen vervangen door finaliteiten.

In de doorstroomfinaliteit word je voorbereid op hogere studies aan de universiteit of hogeschool. Binnen de doorstroomfinaliteit wordt nog een onderscheid gemaakt tussen:

     
  • DOD: domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit: in deze finaliteit krijg je een brede algemene vorming.
  •  
  • DGD: domeingebonden doorstroomfinaliteit: deze finaliteit voorziet een algemene vorming, maar focust in de verschillende studierichtingen op een bepaald domein.

Binnen de doorstroomfinaliteit bieden wij in de 3de graad volgende studierichtingen aan:


onder

 

Home