zondag 14 juli 2024

Doorstroomfinaliteit 2de graad

Met de modernisering van het secundair onderwijs, die in het schooljaar 2021-2022 startte in het 3de jaar, gebruiken we de benamingen ASO / BSO / KSO / TSO niet meer. Men heeft die onderwijsvormen vervangen door finaliteiten.

In de doorstroomfinaliteit word je voorbereid op hogere studies aan de universiteit of hogeschool. Binnen de doorstroomfinaliteit wordt nog een onderscheid gemaakt tussen:

     
  • DOD: domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit: in deze finaliteit krijg je een brede algemene vorming.
  •  
  • DGD: domeingebonden doorstroomfinaliteit: deze finaliteit voorziet een algemene vorming, maar focust in de verschillende studierichtingen op een bepaald domein.

Binnen de doorstroomfinaliteit bieden wij in de 2de graad volgende studierichtingen aan:


onder

 

Home