zondag 14 juli 2024

Campus Heilige Familie: TIDL = Toestel In De Les

TIDL LogoMet het project ‘Digisprong’ wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat tegen eind juni 2023 alle leerlingen van het secundair onderwijs over een laptop kunnen beschikken.

Wij doopten Digisprong op campus Heilige Familie om naar TIDL. Elke leerling krijgt een eigen Toestel om In De Les (en ook thuis) te kunnen gebruiken.

Wij staan met onze school ten volle achter de digisprong omdat we er kansen in zien om de intrinsieke motivatie van onze leerlingen te verhogen. En zodoende op verschillende gebieden extra leerwinst te boeken. Hoe we dit zien kan u ontdekken in ons visieschema.

Deze extra leerwinst realiseren lukt enkel als we de laptops op een doordachte manier inzetten. Daarom hebben we ons grondig voorbereid. Sinds 2020 komen verschillende werkgroepen, met daarin zowel ICT-coördinatie, directie, leerkrachten uit bijna alle vakgebieden als ondersteunend personeel, regelmatig samen om het TIDL-project stap voor stap op te bouwen.

Hoe dat verloopt kan u zien in onderstaande tijdlijn.

Schooljaar 2020-2021

 • uitwerking pedagogische visie (zie visieschema)
 • update van het computernetwerk: nieuwe bekabeling met glasvezel en extra access points

Schooljaar 2021-2022

 • 2 pedagogische studiedagen: vorming voor de leerkrachten over digitale pedagogie en applicaties
 • update van het computernetwerk: nieuwe server
 • opstellen van gedragscode en gebruikersovereenkomst
 • testfase: geleidelijke invoering van de laptops:
  • januari: voor alle derdejaars
  • maart: voor alle OKAN-klassen

Schooljaar 2022-2023

 • september: alle leerlingen op onze campus beschikken over een laptop
 • werkgroepen evalueren en sturen bij
 • verdere vorming van de leerkrachten (ICT-pedagogie en -vaardigheden)

Wat betekent het invoeren van de laptops praktisch voor leerlingen en ouders?
Hieronder vindt u de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen.

Servicecontract

Als (een onderdeel van) de laptop stuk gaat, wordt deze ten laatste 1 werkdag later door een technieker van de leverancier hersteld. In tussentijd kan de leerling over een reservelaptop beschikken.
De herstelling is gratis, tenzij de laptop op een verkeerde manier behandeld werd. Meer informatie daarover vindt u in de gedragscode en de gebruikersovereenkomst.

Gedragscode

Het spreekt voor zich dat de leerlingen op een respectvolle manier met de laptops moeten omspringen. Wat we juist verwachten kan u lezen in de gedragscode.

Financieel en juridisch

De school blijft eigenaar van de toestellen, die ze ter beschikking stelt van de leerlingen. Dat betekent dat we een gebruikersovereenkomst opstellen, die de ouders/voogd ondertekenen.

Als eigenaar van de laptops vraagt de school éénmalig 40 euro waarborg per toestel. Deze waarborg wordt terugbetaald wanneer de leerling de school verlaat.

De waarborg wordt niet teruggestort wanneer de laptop in slechte staat aan de school wordt terugbezorgd. Wordt het toestel niet terugbezorgd, dan doen we aangifte van diefstal bij de politie.

Naast de waarborg vragen we een servicekost van 30 euro per jaar. Zoals in de gebruikersovereenkomst vermeld, wordt deze servicekost verspreid over de verschillende schoolrekeningen.

Deze servicekost dient om de laptops startklaar af te leveren aan de leerlingen en voor het onderhoud van de toestellen gedurende en/of op het einde van het schooljaar.

 

onder

 

Home