dinsdag 6 juni 2023

Communicatie en media

Nieuw leerplan

Vanaf 1 september 2016 start het nieuwe leerplan in 5 Communicatie en Media (CoM). Het schooljaar daarna ook in het 6de jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • versterking van de moderne vreemde talen (Frans: + 1 uur);
 • invoering van toegepaste economie (2 uren gedurende 2 jaren);
 • nieuwe leerinhouden in het vak OPR;
 • sterk ICT-gericht.

Nieuwe visie

In het nieuwe leerplan steekt duidelijk een nieuwe visie op deze studierichting:

 • nadruk op actualiteit, media en mediawijsheid;
 • communicatie wordt belangrijk, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal;
 • inter- en intrapersoonlijke communicatie, groepscommunicatie en organisatiecommunicatie komen aan bod;

Doorstromingsgericht

Het is de bedoeling de CoM-leerling klaar te stomen voor het hoger onderwijs. In eerste instantie wordt er gemikt op een professionele bachelor: communicatiemanagement, journalistiek, eventmanagement, officemanagement, …

Toekomstgericht

Grote aandacht voor competenties en attitudes die nodig zijn om verder te studeren en voor het latere beroepsleven. Bijvoorbeeld: kritische reflectie, zelfstandigheid, mediawijsheid.

De CoM-leerling

 • is een leerling met talent voor talen;
 • is een leerling met spreekdurf;
 • is een leerling met ruime interesse voor actualiteit en ICT.

Toelichting bij de richtingsspecifieke vakken

 • Actualiteit en media:

  omgaan met de actualiteit, actualiteit en (multi)culturaliteit, omgaan met de media, de impact van de media, media in Vlaanderen;

 • Communicatie en interpersoonlijke communicatie

  inleiding tot de communicatie en interpersoonlijke communicatie, non-verbale communicatie, praktijk van interpersoonlijke communicatie;

 • Groepscommunicatie:

  groepsmechanismen, vergaderen, debatteren, presenteren, visualiseren, redigeren, rapporteren;

 • Organisatiecommunicatie:

  kenmerken, niveaus en stakeholders van de organisatie, de rol van het individu en de groep binnen de organisatie, de organisatie en haar cultuur, de organisatie en haar reputatie, de praktijk van de organisatiecommunicatie: communicatieplan, evenementorganisatie en actuele trends.

onder

 

Home