maandag 24 juni 2024

Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten in de algemene economie en de bedrijfswetenschappen.

Deze studierichting is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

Complementaire uren

De complementaire uren vullen we in met:

  • versterking Nederlands ter voorbereiding op het hoger onderwijs;
  • ondersteuning wiskunde: enerzijds gerichte en gedifferentieerde bijles, anderzijds het aanleren van methodieken, procedures en denkprocessen die in verschillende vakken kunnen gebruikt worden;
  • projecten: 2 uren waar er projectmatig en breed vormend gewerkt wordt aan de doelen uit het graadoverstijgend gemeen-schappelijk funderend leerplan en het leerplan financieeleconomische vorming.

En wat na je studies?

Na het afronden van de 3de graad kan je heel wat studies in het hoger onderwijs aanvatten binnen het domein Handelswetenschappen / Bedrijfskunde en Sociale Wetenschappen: Bedrijfs-, Business of Communicatiemanagement, Office Manage-ment, enzovoort.

lessentabel Bedrijfsorganisatie (III)


onder

 

Home