donderdag 29 februari 2024

ASO 2de graad

Algemeen vormend onderwijs (ASO)

Wij bieden volgende studierichtingen aan : economie en wetenschappen

De theoretische vorming is zeer ruim en laat een brede studiekeuze toe in de 3de graad. Het specifieke van elke studierichting wordt bepaald door de vak(ken) in de naam van de studierichting:

  • economie: 4 u
  • wetenschappen : 3 u extra (chemie, fysica, biologie)

We hebben er in onze school voor gekozen om, binnen de toegestane grenzen, rekening te houden met het profiel van de leerlingen.

Leerlingen met een duidelijk wiskundig - wetenschappelijke aanleg krijgen het pakket van 5 uur wiskunde eventueel versterkt met extra fysica.

Leerlingen met een meer taalkundig - literair profiel krijgen een groter pakket Frans en Engels.

Lessentabel 2 de graad ASO

onder

 

Home