dinsdag 13 november 2018

1ste graad A stroom

Eerste graad A stroom

Het eerste leerjaar A is een gemeenschappelijk leerjaar. Dit betekent dat alle leerlingen dezelfde basisvorming krijgen gedurende 28 lesuren. De overblijvende uren zijn keuze-uren.

Moderne wetenschappen

De moderne is de algemeen vormende richting in het eerste leerjaar A.

De keuze-uren worden gebruikt om de uitbreidingsleerstof van de algemene vakken te ondersteunen. Zoals uit het aantal lestijden af te leiden valt, ligt de klemtoon in de eerste moderne op de basisvakken Nederlands, Frans en wiskunde die samen 17 lesuren innemen!

In deze extra uren wordt niet meer leerstof gezien dan in de Latijnse. Zij zijn vooral bedoeld voor remediëring, bijwerken, herhaling van moeilijke leerstofonderdelen, extra oefeningen:

  • 2 uren Frans extra (totaal: 6 uren)
  • 1 uur Nederlands extra (totaal: 6 uren)
  • 1 uur wiskunde extra (totaal: 5 uren)

Handel – sociale en technische vorming

In handel / sociale en technische vorming krijgen de leerlingen voor de hoofdvakken dezelfde basisleerstof. Zij maken ook op een concrete manier kennis met vakken uit de wereld van handel, wetenschappen en sociale vaardigheden:

  • 2 uren handel
  • 2 uren STV

Tweede gemeenschappelijk leerjaar

Als de leerling in 1A slaagt gaat hij/zij naar het tweede gemeenschappelijk leerjaar. Ook hier vormen 27 lesuren de gemeenschappelijke basisvorming. Gedurende 5 lestijden worden de specifieke vakken van de verschillende richtingen gegeven. De leerling kan in het tweede jaar dezelfde optie volgen als in het eerste jaar maar kan ook in functie van mogelijkheden, interesse of attest een andere optie kiezen.

De leerling kan ook kiezen voor het beroepsvoorbereidend leerjaar en maakt dan binnen onze school kennis met de beroepenvelden mode en kantoor en verkoop.

Lessentabel 1A

Lessentabel 2A

onder

 

Home