zaterdag 25 mei 2024

1ste graad A-stroom

Algemene vorming

In de 1ste graad A krijgen alle leerlingen dezelfde algemene vorming of basisvorming: in 1 A zijn dit 29 uren, in 2 A zijn dit 25 uren. Een normale lesweek telt 32 lesuren. Dat betekent dat er in 1 A nog 3 uren differentiatie worden ingericht. In 2 A heb je nog 2 uren differentiatie en 5 uren voor een (door de leerling) gekozen basisoptie.

Differentiatie

In 1 A besteden wij 3 uren aan differentiatie, in 2 A zijn dat 2 uren. Deze uren worden in 1 A ingevuld met versterking, verbreding en verdieping:

 • versterking: hier werken we onderdelen van de algemene vorming bij (‘bijles’): we bieden versterking aan voor wiskunde, Nederlands, Frans, natuurwetenschappen en aardrijkskunde; de klassenraad kan leerlingen, die daar nood aan hebben, verplicht doorverwijzen naar de versterking;
 • verbreding: hier wakkeren we de interesses van de leerlingen aan.
 • verdieping: hier dagen we leerlingen uit om abstracter te denken en met meer inzicht en zelfstandig te (leren) werken;

Verbreding en verdieping dienen vooral om een gerichte en juiste keuze te maken van de basisoptie in 2 A en van studierichting en de finaliteit in de 2de graad en de 3de graad.

In 2 A zit de versterking in de basisvorming. De 2 uren differentiatie besteden we aan verbreding en verdieping. Zoals in 1 A bieden we enkele mogelijkheden aan waaruit de leerling kan kiezen.

Basisopties

In het keuzegedeelte in 2 A (= 5 lesuren) bieden we deze basisopties aan:

 • economie en organisatie: in deze basisoptie bekijk je de consument, de onderneming en de overheid in de samenleving, kom je te weten wat ondernemingszin en ondernemerschap is en bestudeer je de rol van ICT binnen de economische processen;
 • maatschappij en welzijn: in deze basisoptie leer je een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen, verwerf je inzicht in het sociale gedrag van mensen en pas je sociale en communicatieve vaardigheden toe in verschillende situaties; ICT ontbreekt ook hier niet;
 • moderne talen en wetenschappen: in deze basisoptie krijgen zowel de talen als de weten-schappen extra aandacht; ook ICT krijgt er een plaatsje.

Lessentabel 1 A - Lessentabel 2 A


1ste graad B-stroom

Algemene vorming

In de 1ste graad B krijgen alle leerlingen dezelfde algemene vorming of basisvorming: in 1 B zijn dit 27 uren, in 2 B zijn dit 20 lesuren. Dat betekent dat er in 1 B nog 5 uren differentiatie worden ingericht. In 2 B heb je nog 2 uren differentiatie en 10 uren voor 2 basisopties.

Differentiatie

In 1 B besteden wij 5 uren aan differentiatie. Deze uren worden in 1 B ingevuld met versterking, verbreding en verdieping.

 • versterking:op basis van het rapport van de basisschool versterken we Nederlands of wiskunde met 1 uur per week;
 • verbreding: gedurende 2 uren per week dagen we de leerlingen uit om hun horizon te verbreden door middel van verschillende projecten.
 • verdieping: in het vak ICT (1 uur per week) leren de leerlingen abstracter te denken door met de computer te (leren) werken.

De leerlingen van 2 B sluiten voor hun 2 uren differentiatie per week aan bij het seminarie dat georganiseerd worden voor 1 B.

Titularisuur

De overgang van de lagere school naar het middelbaar is een grote stap. De titularis of klassenleraar speelt hierbij een belangrijke rol. De klassenleraar zorgt voor een fijne klassfeer en een goed leerklimaat. Daarvoor voorzien we één uur in 1 B.

Basisopties

In het keuzegedeelte in 2 B (= 2 x 5 lesuren) bieden we deze basisopties aan:

 • economie en organisatie;
 • maatschappij en welzijn.

Lessentabel 1 B - Lessentabel 2 B (campus HF)


onder

 

Home