donderdag 7 december 2023

1ste graad A-stroom

Algemene vorming

In de 1ste graad A krijgen alle leerlingen dezelfde algemene vorming of basisvorming: in 1 A zijn dit 28 uren, in 2 A zijn dit 25 uren. Een normale lesweek telt 32 lesuren. Dat betekent dat er in 1 A nog 4 uren differentiatie worden ingericht. In 2 A heb je nog 2 uren differentiatie en 5 uren voor een (door de leerling) gekozen basisoptie.

Differentiatie

In 1 A besteden wij 4 uren aan differentiatie, in 2 A zijn dat 2 uren. Deze uren worden in 1 A ingevuld met versterking, verbreding en verdieping:

 • versterking: hier werken we onderdelen van de algemene vorming bij (‘bijles’): we bieden zeker versterking aan voor Nederlands, Frans en wiskunde; de klassenraad kan leerlingen, die daar nood aan hebben, verplicht doorverwijzen naar de versterking;
 • verbreding: hier wakkeren we de interesses van de leerlingen aan.
 • verdieping: hier dagen we leerlingen uit om abstracter te denken en met meer inzicht en zelfstandig te (leren) werken;

Verbreding en verdieping dienen vooral om een gerichte en juiste keuze van studierichting en finaliteit in de 2de graad en 3de graad te kunnen maken. Concreet: hoe vullen we de 4 uren differentiatie in in 1 A?

 • De klassenraad kan maximaal 2 uren verplichte versterking opleggen.
 • De leerling kan minstens 2 uren verbreding of verdieping kiezen.

In de loop van het schooljaar wisselt enkele keren de inhoud van de verbreding en de verdieping. Dat maakt het aanbod gevarieerder en scherpt op deze manier de keuzevaardigheid van de leerling aan.

In 2 A zit de versterking in de basisvorming. De 2 uren differentiatie besteden we aan verbreding en verdieping. Zoals in 1 A bieden we enkele mogelijkheden aan waaruit de leerling kan kiezen.

Basisopties

In het keuzegedeelte in 2 A (= 5 lesuren) bieden we deze basisopties aan:

 • economie en organisatie;
 • maatschappij en welzijn;
 • moderne talen en wetenschappen.

Lessentabel 1 A - Lessentabel 2 A


1ste graad B-stroom

Algemene vorming

In de 1ste graad B krijgen alle leerlingen dezelfde algemene vorming of basisvorming: in 1 B zijn dit 17 uren, in 2 B zijn dit 20 lesuren. Dat betekent dat er in 1 B nog 5 uren differentiatie worden ingericht. In 2 B heb je nog 2 uren differentiatie en 10 uren voor 2 basisopties.

Differentiatie

In 1 B besteden wij 5 uren aan differentiatie. Deze uren worden in 1 B ingevuld met versterking, verbreding en verdieping.

 • versterking:op basis van het rapport van de basisschool versterken we Nederlands of wiskunde met 1 uur per week;
 • verbreding: gedurende 2 uren per week dagen we de leerlingen uit om hun horizon te verbreden door middel van verschillende projecten.
 • verdieping: in het vak ICT (1 uur per week) leren de leerlingen abstracter te denken door met de computer te (leren) werken.

Daarnaast besteden we 1 uur per week aan leren leren.

De leerlingen van 2 B sluiten voor hun 2 uren differentiatie per week aan bij de projecten die georganiseerd worden voor 1 B.

Basisopties

In het keuzegedeelte in 2 B (= 2 x 5 lesuren) bieden we deze basisopties aan:

 • economie en organisatie;
 • maatschappij en welzijn.

Lessentabel 1 B - Lessentabel 2 B (campus HF)


onder

 

Home