dinsdag 7 februari 2023

1ste graad A stroom

Algemene vorming

In de 1ste graad A krijgen alle leerlingen dezelfde algemene vorming of basisvorming: in 1 A zijn dit 28 uren, in 2 A zijn dit 25 uren. Een normale lesweek telt 32 lesuren. Dat betekent dat er in 1 A nog 4 uren differentiatie worden ingericht. In 2 A heb je nog 2 uren differentiatie en 5 uren voor een (door de leerling) gekozen basisoptie.

Differentiatie

In 1 A besteden wij 4 uren aan differentiatie, in 2 A zijn dat 2 uren. Deze uren worden in 1 A ingevuld met versterking, verbreding en verdieping:

  • versterking: hier werken we onderdelen van de algemene vorming bij (‘bijles’): we bieden zeker versterking aan voor Nederlands, Frans en wiskunde; de klassenraad kan leerlingen, die daar nood aan hebben, verplicht doorverwijzen naar de versterking;
  • verbreding: hier wakkeren we de interesses van de leerlingen aan.
  • verdieping: hier dagen we leerlingen uit om abstracter te denken en met meer inzicht en zelfstandig te (leren) werken;

Verbreding en verdieping dienen vooral om een gerichte en juiste keuze van studierichting en finaliteit in de 2de graad en 3de graad te kunnen maken. Concreet: hoe vullen we de 4 uren differentiatie in in 1 A?

  • De klassenraad kan maximaal 2 uren verplichte versterking opleggen.
  • De leerling kan minstens 2 uren verbreding of verdieping kiezen.

In de loop van het schooljaar wisselt enkele keren de inhoud van de verbreding en de verdieping. Dat maakt het aanbod gevarieerder en scherpt op deze manier de keuzevaardigheid van de leerling aan.

In 2 A zit de versterking in de basisvorming. De 2 uren differentiatie besteden we aan verbreding en verdieping. Zoals in 1 A bieden we enkele mogelijkheden aan waaruit de leerling kan kiezen.

Basisopties

In het keuzegedeelte in 2 A (= 5 lesuren) bieden we deze basisopties aan:

  • economie en organisatie;
  • maatschappij en welzijn;
  • moderne talen en wetenschappen.

De leerling kan ook kiezen voor het beroepsvoorbereidend leerjaar en maakt dan binnen onze school kennis met het beroepenveld kantoor en verkoop.

Lessentabel 1A

Lessentabel 2A


onder

 

Home