dinsdag 26 mei 2020

De 1ste graad gaat naar de boekenbeurs

Op vrijdag 08 november trekken de leerlingen van de eerste graad, van campus Heilige Familie, naar de boekenbeurs.

Lezen ontwikkelt je taalgevoel.
Lezen vergroot je woordenschat.
Lezen maakt je vertrouwd met zins- en tekststructuur.
Lezen verbetert je geheugen.

Allemaal belangrijke argumenten om te lezen, maar … lezen is vooral gewoon een leuke bezigheid.

Om onze leerlingen te laten kennismaken met een zo groot mogelijk aanbod gaan wij op vrijdag 08 november 2019 naar de boekenbeurs.

De leerlingen krijgen een begeleide rondgang en ontmoeten een aantal jeugdauteurs en/of illustratoren. Ze maken kennis met een aantal jeugdboeken.

 

vrijdag 08 november 2019

onder

 

Home