dinsdag 13 november 2018

taalatelier 2015

Taalatelier 2015 voor de leerlingen van het tweede jaar op de campus Heilige Familie.

Uit observatie bleek dat onze leerlingen moeite hebben met het lezen van opgaven in toetsen en opdrachten. Een belangrijke oorzaak hiervan lag bij de zwakke woordenschatkennis wat betreft schooltaalwoorden.
In het tweede trimester werd er daarom voor de leerlingen van het tweede jaar een taalatelier ingericht. Dit hield in dat ze de eerste twee lesuren van de taalatelierweek werkten rond schooltaalwoorden. D.m.v. Begeleid Zelfstandig Leren oefenden de leerlingen de woorden in. Dit deden ze aangepast aan hun eigen tempo en kunnen. Er waren oefeningen van verschillende moeilijkheidsgraad, waarbij een aantal basisoefeningen (MOETJES) werden aangevuld met uitbreidingsoefeningen (MAGJES).
Voor en na het taalatelier werden de leerlingen getoetst op hun kennis rond schooltaalwoorden. Er was een sterke vooruitgang: de leerlingen scoorden gemiddeld 86%, dit betekende een gemiddelde stijging van 11%! Een extra voordeel bij het oplossen van toetsen!
Een overgrote meerderheid van de leerlingen (92%) ervaarden het taalatelier als leerrijk. Naast schooltaalwoorden zouden zij ook graag op deze manier bijleren over andere taalonderwerpen, bijvoorbeeld het correct gebruik van lidwoorden. Deze informatie nemen we mee naar volgend jaar toe.

Team Taalvaardigheidsbeleid

donderdag 04 juni 2015

onder

 

Home