dinsdag 26 mei 2020

Taalatelier

Ons taalatelier handelt rond begrijpend lezen, omdat onze leerlingen uit het tweede middelbaar (en bij uitbreiding alle leerlingen in het Vlaams onderwijs) bij de Diataaltoetsen zwak scoren voor Diatekst, de toets die handelt rond begrijpend lezen. We merken dit tekort ook in onze lespraktijk. Met dit taalatelier hopen we onze leerlingen te helpen om schoolse teksten beter te begrijpen.

Het taalatelier duurt in totaal één week . Van maandag tot donderdag beslaat het de eerste twee lesuren van de dag. De leerlingen werken dan aan verschillende contracten, met teksten uit verscheidene schoolvakken, zoals Nederlands, natuurwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis en wiskunde. Om het leereffect en het welbevinden te optimaliseren, variëren we in onze werkvormen. Zo is er o.a. een ICT-les.

Op vrijdag is er een quiz. Ook hier ligt de focus op het begrijpend lezen in diverse schoolvakken, om de leerlingen tot het besef te laten komen dat begrijpend lezen verder reikt dan enkel de les Nederlands. Tien ploegen leverden een heftige strijd, aan het eind waren Khalid, Christian, Leyla, Shayma en Zuzanna de verdiende overwinnaars. Het leverde hen, net zoals de ploegen die op de 2de en de 3de plaats eindigden, elk een Boekentopper op als prijs.

figfigfigfigfigfigfigfigfigfig

 

vrijdag 14 februari 2020

onder

 

Home