zondag 14 juli 2024

Stad ondersteunt acht scholen in realisatie van klimaatproject

De stad Antwerpen maakt 180.000 euro vrij om acht scholen te helpen het klimaatbewustzijn bij leerkrachten, ouders en leerlingen te vergroten. Het geld kan ook gebruikt worden om de school klimaatrobuuster te maken, bijvoorbeeld door de speelplaats te ontharden.

Antwerpse scholen kunnen sinds 2020 een subsidie aanvragen bij de stad om een klimaatproject te realiseren. Elke Antwerpse school heeft twee keer per jaar de kans om zich daarvoor kandidaat te stellen. In dat geval start ze een drie jaar durend traject op om klimaatbewuster of -robuuster te worden. De stad voorziet coaching, in samenwerking met diverse partners.

Scholen kiezen op voorhand welk traject ze willen volgen. Zo heb je de klimaatbewuste school, die maatregelen neemt om de eigen CO2-impact te verkleinen. En er is de klimaatrobuuste school, die bijvoorbeeld een natuurspeelplaats, groendak of geveltuin aanlegt.

Op dit moment begeleidt de stad 35 scholen en daar komen er nu nog een acht bij.

BuSO Katrinahof in de Harmoniewijk zal werken rond klimaatbewustzijn om de kennis van hun leerlingen en het gedrag op het vlak van energie en voeding te versterken. (20.000 euro)

Stedelijke basisschool Alberreke in Klein-Antwerpen wil de speelplaats inzetten voor natuureducatie en de betrokkenheid van de ouders vergroten. (20.000 euro)

Stedelijke basisschool Crea 16 in Zurenborg gaat de helft van de speelplaats ontharden. 20.000 euro)

Vrije basisschool Maria Boodschap op de Luchtbal wil meer lessen in openlucht kunnen geven op een groene speelplaats. (20.000 euro)

Vrije basisschool Noordland in Berendrecht voorziet meer natuur op de speelplaats. (20.000 euro)

Basisschool Sint-Norbertus Groenstraat in de Stuivenbergwijk wil meer groen voorzien en lessen buiten de klassen laten doorgaan. De school wil haar speelplaats ook delen met de buurt. (30.000 euro)

Sint-Willebrord – Heilige Familie in Berchem gaat de speelplaats van de secundaire school verder ontharden. De school was in 2014 een pionier toen ze 30% van haar speelplaats groener maakte. (30.000 euro)

Vrije basisschool De Zonnebloem in Markgravewijk vergroent de speelplaats. Dit aanbod is nog belangrijker omdat veel van de leerlingen hier opgroeien in kansarmoede of met een vluchtelingenstatus. Buiten de school komen zij niet vaak met natuur en de rust die daarvan uitgaat in aanraking. (20.000 euro)

Klik hier voor het volledige artikel.

dinsdag 21 februari 2023

onder

 

Home