zaterdag 19 januari 2019

reactie op persbericht

Gazet van Antwerpen 08 juni 2017

U hebt wellicht het artikel in de Gazet van Antwerpen van 08 juni 2017 gelezen met de titel ‘School in Berchem schorst tiener (12) die met groot keukenmes dreigt’.

Graag wil ik enige toelichting geven bij de titel (en dus ook de inhoud) van het artikel:

- ‘die met een groot keukenmes dreigt’: de leerling heeft het keukenmes nooit uit zijn boekentas gehaald; hij heeft het, in het bijzijn van een andere leerling, aan een medeleerling getoond. Het is de alerte medeleerling, die de leerlingbegeleiding op de hoogte heeft gebracht. Op haar beurt verwittigde de leerlingbegeleiding de directie, die onmiddellijk de leerlingen uit de klas liet halen en de politie verwittigde;
- ‘schorst tiener’: de directie heeft de tuchtprocedure ten aanzien van die twee leerlingen onmiddellijk opgestart. Zoals voorzien in de procedure worden beide leerlingen preventief geschorst uit de school. Het is nu aan de klassenraad om aan de directie te adviseren wat er met beide leerlingen dient te gebeuren;
- ‘school in Berchem’: het gaat om de campus Heilige Familie, een secundaire school. Jammer genoeg wordt nu ook onze ‘zusterschool’ de lagere school Heilige Familie mee in het verhaal getrokken. De directie van het middelbaar betreurt dit ten zeerste.

Ik voeg hier nog twee dingen aan toe:

- de preventieve schorsing dient om de rust te herstellen in de school, om de veiligheid van de andere leerlingen te garanderen en om iedereen de kans te geven zich voor te bereiden op de komende examenperiode. Hoe de tuchtprocedure afloopt, zal de toekomst moeten uitwijzen.
- we laten nu de politie en het gerecht hun werk doen. Zij zullen te gepaste tijde de school inlichten over de vorderingen en/of de uitkomst van dat onderzoek.

Franck Bogers
directeur

donderdag 08 juni 2017

onder

 

Home