woensdag 10 augustus 2022

Prof voor de klas

Op maandag 04 oktober 2021 ontving campus HF prof. Henk de Smaele die een lezing gaf over het onderwerp: De merkwaardige opgang van de holebi-identiteit in Europa.

De Universiteit van Antwerpen lanceert het initiatief ‘Prof voor de klas’ om leerlingen van de 3de graad te laten kennis maken met onderzoek en onderwijs binnen de opleidingen van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ze maken de drempel hierbij zo laag mogelijk … en dat mag je erg letterlijk nemen!

Korte beschrijving van de les: Vandaag wordt in heel wat Europese landen de erkenning van holebi’s gezien als een verworvenheid en vaak ook afgezet tegen de onverdraagzaamheid die typerend zou zijn voor andere culturen. In een historisch perspectief lijken er echter weinig redenen te zijn voor Europese zelfgenoegzaamheid op dat vlak. Integendeel, het kolonialisme was mee verantwoordelijkheid voor de globale verspreiding van ‘homofobie’. In deze les wordt dieper ingegaan op deze geschiedenis, met een focus op de periode van de negentiende eeuw tot op vandaag.

fig

 

maandag 04 oktober 2021

onder

 

Home