dinsdag 13 november 2018

pesten-dat-kan-niet-prijs

Op vrijdag 6 februari 2015 haalden de heer Bogers, de heer Reynaert en mevrouw Sprengers de pesten-dat-kan-niet-prijs op in Opoeteren.

Opoeteren, waar is dat? Dat is een deelgemeente van Maaseik in het verre Limburg. De vrije basisschool Hink Stap Sprong in deze deelgemeente kaapte de hoofdprijs weg en was als dusdanig de gastschool voor de andere laureaten.
Naast de hoofdprijs waren er nog zes scholen die zilveren laureaat waren en elk 500 euro als prijs kregen.
We werden als prinsen en prinsessen ontvangen in Hink Stap Sprong:
- een delegatie van leerlingen begeleidde ons naar de zaal, waar koffie, thee en verse koffiekoekjes op ons wachtten;
- vanaf 10.00 uur begon de offici?le prijsuitreiking met eerst speeches van verschillende hoogwaardigheidsbekleders van de stad, provincie en het ministerie van onderwijs;
- daarna werd het winnende project voorgesteld en kregen ook de zilveren laureaten even de tijd om te vertellen vat hun anti-pestbeleid inhield;
- hoogtepunt: alle leerlingen van Hink Stap Sprong betraden de zaal, zongen hun anti-pestlied en deden de anti-pestmove.
Nadien was er nog een receptie en een lunch.
We keerden met een zeer goed gevoel naar huis terug.

fig

vrijdag 06 februari 2015

onder

 

Home