zaterdag 20 oktober 2018

OPR wordt CoM

Onthaal en Public Relations wordt Communicatie en Media.

De studierichting Onthaal en Public Relations in de 3de graad TSO wordt vanaf 1 september 2016 grondig hervormd. Er komt een nieuw leerplan en een nieuwe visie.
Waar vroeger onthaal en PR een belangrijk deel uitmaakten van deze richting, treden nu communicatie, media en actualiteit op de voorgrond.
Enkele speerpunten, die nu reeds duidelijk zijn:
- meer nadruk op de talen, zowel op het Nederlands als op de moderne vreemde talen (Frans krijgt 4 lesuren in plaats van 3)
- in de richtingsspecifieke vakken (10-12 uren in totaal) wordt aandacht besteed aan actualiteit en media, interpersoonlijke communicatie, groeps- en organisatiecommunicatie
- de leerlingen krijgen 2 uren toegepaste economie
- ook toegepaste informatica krijgt zijn plaats in dit geheel
Vandaar dat deze studierichting niet meer als OPR door het leven gaat, maar dat de benaming Communicatie en Media beter de lading dekt.

dinsdag 15 maart 2016

onder

 

Home