dinsdag 26 mei 2020

Op stage gaan in Dublin dankzij de Erasmus +-beurs

Campus Sint-Willebrord van Sint-Willebrord – Heilige Familie uit Berchem slaagde in hun aanvraag voor een Erasmus+-beurs waardoor de volgende 2 schooljaren 16 leerlingen en hun begeleidende leerkrachten op buitenlandse stage kunnen gaan met het project “Going to Dublin as a trainee”.
Op 6 februari vertrekt 7 BS tot 22 februari op buitenlandse stage.

“Going to Dublin as a trainee!” is een unieke kans voor onze studenten van het 7de specialisatiejaar Kantooradministratie en gegevensbeheer om professionele ervaring op te doen in Dublin. 14 dagen lang zullen ze ondergedompeld worden in de Ierse cultuur en taal door het samenleven met en in hun gastgezin, het omgaan met collega’s en leeftijdsgenoten en hun klanten en collega’s op de stageplaats. Ze krijgen de kans om mensen te leren kennen uit verschillende culturen in een Europese hoofdstad met een rijke, fascinerende geschiedenis.
Op hun stageplaats gaan de leerlingen zich vervolmaken in hun administratieve vaardigheden en/of verkoopcompetenties in de Engelse taal. Deze ervaring zal een meerwaarde opleveren voor hun CV, waardoor ze later meer kansen maken op de arbeidsmarkt.
Met hun vrijwillige deelname aan deze stageperiode, bewijzen ze te kunnen omgaan met andere culturen en zichzelf staande te houden in een ander land. De focus van dit programma ligt op de vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling maar ook het aannemen van een professionele houding. Zelfredzaamheid, empathie, zelfstandigheid, flexibiliteit zijn maar enkele belangrijke competenties die ze hier zullen verwerven. We geloven zelfs dat ook belangrijke vaardigheden uit de 21ste eeuw kunnen verworven worden: communicatie en samenwerking, kritisch en probleemoplossend denken. De technische vaardigheden zullen ontwikkeld worden. De leerlingen kunnen hun stage-ervaring in België vergelijken met hun ervaring in het buitenland en daaruit hun conclusies trekken die nuttig zijn voor hun verdere loopbaan.
Dit project zal ook onze school meer kansen geven om zich te ontplooien en een breder kader creëren voor internationalisering. Het zal de mobiliteit en de kwaliteit voor leerlingen en personeel bevorderen. De begeleidende leerkrachten zullen nieuwe inzichten verwerven inzake begeleiding en evaluatie en ervaring kunnen opdoen op de werkvloer. Ook zij zullen hun praktijkervaring in België kunnen toetsen met hun ervaring in Dublin en nieuwe inzichten verwerven.

Hoe het geweest is, dat leest u later!

Dublin

 

zondag 02 februari 2020

onder

 

Home