zondag 14 juli 2024

Op 29 november 2019 luiden we de bel voor het klimaat!

Om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek en om als school ons steentje bij te dragen, stellen we de komende tijd een klimaatactieplan op met een 10-tal actiepunten.

Vandaag zijn er weer wereldwijde klimaatprotesten georganiseerd in aanloop naar de klimaatconferentie die in december 2019 in Madrid zal doorgaan. Vandaag luiden we de bel voor het klimaat!

Tien minuten na aanvang van het 4de lesuur (11u15) weerklonk er een extra belsignaal.

Waarom we de bel dan luiden:
... om net zoals zovele (klimaat)wetenschappers, de dringendheid van het probleem te onderstrepen.
... omdat er die dag weer wereldwijde klimaatprotesten georganiseerd worden in aanloop naar de klimaatconferentie in Madrid in december 2019.
... om het symbolische startschot te geven voor het opstellen van ons klimaatactieplan.

Wat zijn de plannen van de school op dat vlak:
... op basis van onder meer de input die we verzamelden in de enquête te komen tot een klimaatactieplan met tien acties voor onze school.
... dat actieplan zullen we voorstellen tijdens de dikketruiendag in februari 2020.
... die tien acties zullen vanaf dan uitgevoerd en opgevolgd worden.

Dat we hun medewerking nodig hebben:
... we hebben nog leerlingen nodig die in de milieuraad willen meewerken aan dit actieplan. Geïnteresseerden mogen een berichtje sturen naar ‘milieuraad HF’

vrijdag 29 november 2019

onder

 

Home