donderdag 21 februari 2019

Onze Jieha’s sloten af!

Onze 3 Jieha’s presenteerden het verloop van hun werkjaar aan onze studenten van 6 Office in het bijzijn van vertegenwoordigers van hun goede doelen. Ook Heleen Van Grieken, Vlajo-coördinator, kwam kijken en was tevreden met het resultaat van deze leerlingen van 5 Office.

Vlajo Jieha of Jong Initiatief voor Eerlijke Handel is een korte ondernemingservaring, waarbij jongeren van het derde, vierde of vijfde jaar secundair onderwijs proeven van ondernemen én stilstaan bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. In kleine teams starten ze een eigen onderneming, waarbij ze zich in hun productkeuze vooral focussen op eco/bio-, fairtrade -of streekproducten. Vlajo Jieha!-teams mogen ook een dienst commercialiseren, zolang deze past binnen het begrip van eerlijk ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de behaalde winst ondersteunt het team een goed doel naar keuze.

Jieha Holy Mountain schonk € 100,00 aan Alzheimer Liga Vlaanderen. Raymonda Poeck kwam als vertegenwoordigster deze cheque in ontvangst nemen. Zij was zeer getroffen door de inzet van onze leerlingen en zeer dankbaar voor de aandacht die het werk van de Alzheimer Liga kreeg. Mevrouw Poeck is zelf een zeer gepassioneerde en gedreven dame die met hart en ziel ijvert voor deze liga. Deze centen om hun werk en dat van de vele andere vrijwilligers die helpen om het leven van mensen met Alzheimer wat te verlichten, zijn zeer welkom!
De meisjes van 5 Office schonken met Pink Breakfast € 78,84 aan de actie van mevrouw Lut Vercammen en mevrouw Ria Luyten “Een hart voor een ander”.  Bovenop de verkoop van de hartjes en de sleuterhangers ging hun opbrengst ook nog deze actie. Dat vond mevrouw Vercammen wel heel bijzonder!
De jongens van Nieuwhaus schonken eveneens € 50,00 aan haar goed doel nl. het leed van vrouwen met borstkanker wat zachter maken.
We mogen weeral terecht fier zijn op onze studenten van 5 Office omdat ze zich hebben ingezet doorheen het jaar voor hun zelf gekozen goed doel en we hopen dat ze de lessen die ze geleerd hebben uit dit project toepassen als ze volgend schooljaar een eigen mini-onderneming opstarten! Proficiat voor jullie werk!
Foto’s van deze presentaties vindt u hier: https://goo.gl/photos/cxP6oQZjTD5CZLtT9

vrijdag 03 juni 2016

onder

 

Home