woensdag 21 maart 2018

Naar zee!

Het was een stra-len-de dag!  Het tweede jaar ASO en TSO had het goed getroffen voor hun jaarlijkse biotoopstudie aan zee.

De foto?s spreken voor zich.

vrijdag 25 mei 2012

onder

 

Home