woensdag 21 maart 2018

Koningsdag 2013

Naar jaarlijkse traditie wordt op vrijdag 15 november ter gelegenheid van Koningsdag een Koningsfeest georganiseerd in het Paleis der Natie, zetel van het Federaal Parlement te Brussel. Elk jaar vaardigt de provincie een delegatie af in functie van een specifiek thema. Dit jaar werd gekozen voor ?het burgerschap van de Europese Unie?. Vanuit de provincie Antwerpen werd er een delegatie van Comenius, Leonardo en Erasmusstudenten samengesteld.

Omdat er in onze school het comeniusproject E-Motion, the way to work together in Europe, loopt, mochten wij getuigen van onze ervaring in Noorwegen, Belgi? en Letland. Van 6 kantoor kwamen mee Alan Pastuch, Hassan Abachri Dadi, Sarah Kostet, Deborah Kilapi, Sevda ?rdek en Banu Sog?t. De leerlingen van 5 Office & Retail werden vertegenwoordigd door Tugrul Yu?elbas, Serhat Yilmaz, Tugba Sog?t, B?sra Dogan, Vicky Pauwels en Lydia Kisema Ntela.  .

We vertrokken vrijdagnamiddag met een bus van Defensie naar het Paleis der Natie. Na aankomst moesten we verplicht een badge dragen. Zo kon het personeel van het Paleis ons herkennen. Na aankomst van de koninklijke familie was er een academische zitting met speeches van Kamer- en Senaatsvoorzitters Andr? Flahaut en Sabine De Bethune, premier Elio Di Rupo en Europees president Herman Van Rompuy.

Ik citeer een gedeelte van de toespraak van mevrouw Sabine de Bethune, voorzitster van de Senaat:
?Majesteiten,
Koninklijke Hoogheden,
Mijnheer de Voorzitter van de Europese Raad,
Mijnheer de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers,
Mijnheer de Eerste minister,
Beste collega?s,
Geachte genodigden in uw functies en hoedanigheden,

Reeds meer dan 10 jaar brengt het Federaal Parlement op Koningsdag hulde aan het werk van onze Vorst en vragen we ook telkens aandacht voor specifieke groep medeburgers. Dit jaar gaat het om mensen die zich onderscheiden hebben op gebied van burgerschap.

De basis voor alle burgerschap is kunnen participeren aan het maatschappelijke leven, kunnen werken, kunnen genieten van onderwijs, het vrijetijdsaanbod, degelijke huisvesting, publieke dienstverlening of gezondheidszorg. Daarom moeten we streven naar inclusieve participatie. Dit houdt bijzondere aandacht in voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. De overheid heeft de plicht om ook voor hen de mogelijkheid te cre?ren om hun burgerrechten uit te oefenen. De overheid moet mensen ?empoweren? zodat ze meer greep krijgen op hun eigen leven.

Er bestaat echter ook een wederkerigheid: kansen krijgen, maar ook kansen grijpen. Naast de rechten die men kan uitoefenen, is er de verantwoordelijkheid om de eigen mogelijkheden en talenten te benutten. Dit is actief burgerschap en het komt tot uiting in de vele organisaties, bewegingen en activiteiten waarvan burgers zelf aan de basis liggen. Wie zich engageert, initiatief neemt, verdient alle steun en waardering.

Vandaag bestaat de uitdaging er vooral in samenwerking tot stand te brengen met bevolkingsgroepen en met medeburgers die een andere culturele, politieke of religieuze achtergrond hebben. Voor actief burgerschap is de bereidheid nodig het gesprek en de samenwerking met de ?andere? aan te gaan.

Onderzoek wijst trouwens uit dat een actief verenigingsleven en een democratische politieke cultuur nauw met elkaar verbonden zijn. Het verenigingsleven is namelijk de ideale leerschool voor kritische reflectie, voor meningsvorming, voor democratische attitudevorming zoals naar elkaar luisteren en compromissen sluiten.

Kofi Annan zei:
?No one is born a good citizen, no nation is born a democracy. Rather, both are processes that continue to evolve over a lifetime. Young people must be included from birth. A society that cuts off from its youth severs its lifeline.?

Burgerschapsvorming brengt de kennis en vaardigheden bij die nodig zijn om zelf een actieve rol te vervullen in de samenleving. Het Parlement als ?huis van de democratie? wil vooral jonge mensen vormen tot kritische en democratische burgers.

Concreet vertaalt die burgerschapsvorming in het parlement zich in rondleiding waarbij jong en oud kennis opdoen over de werking van het Federaal Parlement. Tijdens de nieuwe rondleiding ?Wet-wijzer? maken kinderen van 10 tot 12 jaar zelf een wet. Ze leren hoe zelf hun mening te formuleren, te argumenteren en tot afspraken te komen;

Tijdens het inleefspel ?Democracity? van het Belvue-museum leren jongeren spelenderwijs de democratische spelregels. Als ?Reporters voor de democratie? ontdekken ze als journalisten het parlement en de parlementsleden.

Bij de herdenking van Wapenstilstand op 11 november en het einde van de Tweede Wereldoorlog op 8 mei zetten we honderden kinderen en jongeren aan het denken over vrede en vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie en mensenrechten.

Niet alleen het Parlement draagt bij tot burgerzin. In ons land bestaan er ook heel wat initiatieven in een Europees perspectief. Vandaag hebben we een aantal van die mensen uitgenodigd en willen we hen onder uw aandacht brengen.
Straks stellen wij u de projecten uit de verschillende provincies voor.”

Na de speeches werden de projecten voorgesteld die geselecteerd werden in Waals-Brabant, het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, Henegouwen, Antwerpen, Limburg en Luik.
Ik citeer uit de toespraak van Minister van Staat, Andr? Flahaut, tevens Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

?De provincie Antwerpen brengt twee scholen onder de aandacht ? Sint Willebrord   Heilige Familie uit Berchem en het Vrij Technisch Instituut uit Zandhoven ? die hebben deelgenomen aan het Comeniusproject getiteld E-motion, the way to work together in Europe.
Het Comeniusproject draait om de ondernemingsgeest. Elke deelnemende school richtte een mini-onderneming op teneinde de ondernemingszin van de leerlingen te scherpen.?

Na de toespraken speelde de Koninklijke muziekkapel van de Zeemacht het Europees volkslied.
BJ Scott en Leki zongen op een speciale, swingende manier de Braban?onne. Dat zou eigenlijk een hit moeten worden.

Daarna verliet eerst de koninklijke familie de Kamer waarna de genodigden konden aansluiten. In de gangen van Kamer en Senaat stelde iedere provincie enkele plaatselijke specialiteiten voor. We konden proeven van overheerlijke streekhapjes en ?drankjes. Koning Albert en koningin Paola waren al gauw weg maar prinses Astrid en haar man prins Lorenz, prins Laurent en zijn echtgenote prinses Claire, namen uitgebreid de tijd om kennis te maken met de aanwezigen. Ook wij namen de kans om met hen te babbelen en uiteraard op de foto te gaan. Prins Laurent gaf ons de raad om nooit ons dialect te verloochenen want Antwerps en Kempisch vond hij het allermooiste dialect.
Tussen alle genodigden liepen heel veel jongeren van het Rotary International Youth Exchange. Met hun opvallende jassen vol pins, badges en bierviltjes keken ze ook hun ogen uit in deze prachtige locatie. Uiteraard heb ik ze kennis laten maken met onze delegatie. Door het comeniusproject zijn ze het nu wel gewoon om te babbelen in het Engels met mensen uit andere landen. Zij verbleven in Luxemburg dus leerden ze dit schooljaar ook Frans. Uiteraard hebben we dit uitgetest en ze verdienen een dikke pluim!
Met deze jonge mensen uit Canada, Minnesota (USA), Mexico, Nieuw Zeeland, New York, Brazili? sloten we onze avond af.
Wat een overheerlijke, leerrijke, plezante dag was dit! Het is er weer eentje om nooit meer te vergeten. Meer foto?s van deze ongelooflijke dag kan u zien als u hier klikt.

vrijdag 15 november 2013

onder

 

Home