vrijdag 2 juni 2023

Komt een Italiaan naar de Nederlanden

Hamza El Boujattaoui (7BS), die stage loopt in Museum Plantin Moretus, verleent maar wat graag zijn medewerking aan deze nieuwe tentoonstelling in dit museum, die loopt van 3 december tot 6 maart 2022.
Voor het introductiefilmpje van deze expo werd er aan veel verschillende mensen gevraagd om Antwerpen en de Nederlanden te beschrijven n.a.v. de citaten van Lodovico Guicciardini. Hamza is één van die mensen.

Aan het begin van de expo zal er een introfilmpje getoond worden. Hier wordt er op een leuke manier interessante info over Guicciardini en de tentoonstelling gegeven. Verschillende elementen zullen in de video verwerkt worden oa. beelden uit de tentoonstelling, interactie met mensen op straat, informatie over Guicciardini en actuele elementen. In het geven van de informatie en de interactie met mensen op straat komen Jeroen Olyslaegers en Mohamed Ouaamari ook aan bod.
Er zijn vijf thema’s in de expo:
• Eten (Overdadich in spyse ende drank)
• Antwerpen (Antwerpen aen den stroom)
• Feesten (Zeden ende ghewoonheden der mannen ende vrouwen)
• Beroepen/economie (Van cooplieden en coophandel ’t Antwerpen)
• De Nederlanden (Siet hier dese Nederlanden)
Aan de hand van die thema’s geven verschillende mensen antwoord op de volgende vragen:
• Wat vind je (niet) lekker? (gelinkt aan vis)
• Wat valt je op in Antwerpen?
• Welk feest is voor jou belangrijk?
• Wat is je droomjob?
• Waar wil je liefst wonen? Wat is je lievelingsplek?
Begin december zullen we dus onze leerling van 7 BS zien schitteren op deze tentoonstelling.
Stage in 7 Business Support is werken als onthaalmedewerker en op campus Sint-Willebrord vooral bij dienstverlenende organisaties zoals musea, bibliotheken en ziekenhuizen. Het museum is het oude woonhuis én drukkerij van de uitgeversfamilie Plantin-Moretus én Europees erfgoed. Hier krijg je de geschiedenis van het boek en de boekdrukkunst voorgeschoteld in een originele bezetting.
Plantin bracht zijn drukkerij in 1576 over naar het huis op de Vrijdagmarkt in Antwerpen. 3 eeuwen woonde deze familie daar dat is dus driehonderd jaar boekdrukkunst en familiegeschiedenis verzameld in dit oude gebouw.
Het maatschappelijk engagement van Plantin zet het museum nu verder. Het is een ontmoetingsplaats met aandacht voor participatie, duurzaamheid en creativiteit.
Morgen kan je van 10.00 tot 17.00 u de onlangs aangekochte en tot voor kort verloren gewaande tekening van Peter Paul Rubens van dichtbij gaan bekijken, een unieke kans…
In Gazet van Antwerpen van dinsdag, 19 oktober kon je lezen dat het topstuk van Antwerpen, het oudste stadsplan van Antwerpen van Virgilius Bononiensis op 3 december tentoongesteld worden. Het artikel kan je hier herbelezen. (Klik op hier https://www.gva.be/cnt/dmf20211019_95921636)
Meer informatie over deze tentoonstelling vindt u op deze knop (https://www.museumplantinmoretus.be/nl/komt-een-italiaan-naar-de-nederlanden

vrijdag 22 oktober 2021

onder

 

Home