woensdag 23 mei 2018

Infoavond voor ouders

Op donderdag 26 september vanaf 19.15u organiseert de school een infoavond over verschillende thema’s:
kennismaking met de titularis voor het 1ste jaar, Londenreis voor 3 en 4, attitudes voor 5 opr en gip en Bama voor de 6des.

Op volgende momenten worden infosessies georganiseerd:
1ste jaar : kennismaking met de klastitularis
- 1LaMo1: 19.30 lokaal A0.04
- 1Mo2: 20.00 lokaal A0.09
- 1HaSTV: 19.30 lokaal A0.10
3de en 4de jaar: infoavond over de Londenreis (19.30 - studiezaal)
5OPR: uitleg over attituderapport (20.30 - lokaal A0.08)
6Ha: uitleg over GIP (19.30 - lokaal A0.07)
6STW: uitleg over GIP (19.30 - lokaal A0.03)
6OPR: uitleg over GIP (19.30 - lokaal 0.08)
6de jaar: uitleg over de BaMa-structuur (20.30 - vergaderzaak)

Jullie zijn van harte welkom!

woensdag 18 september 2013

AlgemeenASOTSOHome

onder

 

Home