zondag 14 april 2024

Herdenking bombardement klooster Zusters

Op 17 november 1944 viel er een V2-raket op het klooster van de Zusters Annonciaden in Berchem. De tol was zwaar. 30 zusters overleefden de inslag niet.

Door de V-bommen op Antwerpen en om steenkool te besparen, waren er geen lessen meer op school. Tweemaal per week konden de leerlingen huiswerk ophalen. Dat deden ze ook op 17 november. Om 10 uur waren ze al terug naar huis. Nog geen anderhalf uur later slaat de V2-raket in op het klooster, met een verschrikkelijke verwoesting van mens en gebouw.
Op campus St. Willebrord herdachten wij deze slachtoffers met 6 Office en 7 Business Support. Eliane Weka legde in naam van al onze leerlingen een ruiker bloemen neer aan het standbeeld voor de vrede. Dit standbeeld herinnert aan de ramp maar staat ook symbool voor een hoopvolle toekomst. Ook al klinkt het zinnetje “Nooit meer oorlog” verder weg dan ooit door de oorlog in Oekraïne, toch moeten we onze toekomst omarmen en blijven streven naar vrede en vreedzame oplossingen.
Symbool voor inzet en daadkracht
Dit standbeeld van Agnes Pas is ingehuldigd in 2009, 65 jaar na de V2-inslag. Het verbeeldt een engel, met een geknakte vleugel, maar met de blik gericht op de hemel. Het beeld verwijst naar een hoopvolle en vredevolle toekomst. Beeldhouwster Agnes Pas verwoordt het zo in een tekst aan de voet van het beeld:
Op dit stadsplein van Berchem,
waar in 1944 dertig religieuzen door een V2 bom
onder het puin werden bedolven,
hebben de Zusters Annonciaden
krachtig aan heropbouw gewerkt
met vele mensen samen.
Daarom
wil dit beeld
dat geaard is en naar de hemel reikt,
symbool staan
voor inzet en daadkracht,
het wil over vrede spreken,
dynamiek van vrouwen zichtbaar maken
en een oproep zijn om
blijven aan vrede te werken.

Na een moment stilte mochten de leerlingen mee in het klooster waar ze de foto’s konden zien van de ramp. We mochten ook even in de kapel waar we kaarsjes aanstaken bij de namen van de overleden zusters. We zullen ze nooit vergeten.

Foto’s van dit gebeuren vindt u hier: http://bit.ly/3XReaFE

donderdag 17 november 2022

onder

 

Home