donderdag 2 december 2021

Een ongeval is snel gebeurd

Als je meteen hulp biedt, voorkom je vaak erger. Eerste hulp kan echt het verschil maken.

Met enkele eenvoudige handelingen kan je al veel doen. Onze leerlingen van het vijfde jaar en 6 ASO verdiepten zich twee lessen in de basisprincipes van eerste hulp.
Ze leerden verbanden aanleggen, op een juiste manier de hulpdiensten te bellen en hoe je veilig een geïmproviseerde stoel kan maken.

Op het einde van de lessenreeks konden ze een bewusteloos slachtoffer met ademhaling in stabiele zijlig leggen en indien het het slachtoffer niet meer ademde borstcompressies toedienen. Uiteraard werden al deze handelingen uitgevoerd met het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen betreffende de coronapandemie.

Op het einde gaven de leerlingen een 4,7/5 op de vraag of ze dit nuttig vonden.

Al doende leert men!

figfigfigfigfigfigfigfigfigfig

 

maandag 11 januari 2021

onder

 

Home