donderdag 21 februari 2019

4de leerjaar in de moestuin

Het vierde leerjaar van de lagere school Heilige Familie aan het werk in de moestuin.

De examenperiode is voor de leerlingen van het middelbaar niet de ideale gelegenheid om in de moestuin te werken. Studeren is dan de boodschap!
We zochten en vonden waardige vervangers. Meester Luc en zijn leerlingen van het 4de studiejaar van de lagere school Heilige Familie (onze buren dus) waren bereid om een ‘werkbeurt’ in de moestuin voor hun rekening te nemen.
Op donderdag 25 juni 2015 trok de klas naar de moestuin om er onkruid te wieden, papiertjes en dergelijke op te ruimen, de perken te begieten en te oogsten. Vooral de courgette viel op, toen een leerling er mee over de speelplaats paradeerde.
Bedankt, meester Luc en zijn leerlingen. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog eens beroep doen op jullie ‘groene vingers’.

figfigfigfigfig

donderdag 25 juni 2015

onder

 

Home